Speking er en konserveringsmetode for mat som har vært kjent gjennom mange århundrer i de fleste land, i Norge i mer enn 1000 år. Man kan speke både kjøtt og fisk. Hensikten med speking er å gjøre råvaren spisbar og holdbar uten videre behandling (som koking og steking). Spekemat regnes gjerne som en delikatesse i dag, men i tiden før moderne konserveringsmidler, fryseboksen og kjøleskapet ble alminnelig, var speking og andre konserveringsmetoder en nødvendighet for at folk skulle kunne overleve. Speket mat kan i noen tilfeller være holdbar i flere år.

Speking

Til speking brukes salt, luft og vann i kombinasjoner, avhengig av råvaretype og saltmetoden som skal benyttes. Det finnes to måter å salte råvaren på, såkalt tørrsalting (som mest vanlig til kjøtt) og lakesalting (som mest vanlig til fisk). Det bør her presiseres at lakesaltet fisk, i motsetning til kjøttet, ikke tørkes, men oppbevares i laken til man tar opp fisken for utvanning og påfølgende konsum. Vanligvis vil da også fisken være spist innen et år fra man saltet den, i motsetning til det som kan være tilfelle med spekekjøttet.

Før i tiden ble spekingen fortrinnsvis gjort hjemme, men i dag er det helst næringsmiddelindustrien som driver med dette. Speket mat er fortsatt populært i mange land.

Se ogsåRediger