Delikatesse

Matvare som har blitt omtalt høyt ønskelig i visse kulturer

Delikatesse (fra Latin delicatus via tysk delikatessen) er et begrep som beskriver finere mat i flertall. Begrepet kan også brukes for å beskrive en hensynsfull eller taktfull handling.

Italiensk delikatessebutikk i Roma

Delikatesseforretninger er matvareforretninger som tilbyr delikatesser tilberedt eller i råvareform.