Steking, eller steiking, er en tilberedningsmåte for matretter og bakverk med varme med høy temperatur. Steking skiller seg fra koking ved at det oftest brukes langt høyere temperatur. Ved steking overføres bevegelsesenergien gjennom kollisjoner mellom molekylene i varmeleder og maten.

Opprinnelig foregikk steking over åpen flamme på bål og råvaren ble stukket inn på spidd. Man kan også steke ved å varme stener med åpen flamme og deretter overføre varmen til matstykkene ved ledning, strømming i luft og kondensasjon. Siden sten har lav varmekapasitet, trengs typisk flere ganger mer sten enn mat for å få høy nok temperatur og lang nok steketid til å oppnå et godt stekeresultat.

I dag foregår steking ved at matretten får overført varme fra en kokeplate, varmeplate, stekepanne eller liknende. I hjemmet kan det brukes en teflonstekepanne til dette formålet. For å unngå at retten svir seg fast, kan overflaten smøres med fett. Av enkelte blir steking antatt å være mindre sunt enn koking eller grilling.

SauteringRediger

Sautering betegner vanligvis en rask steking i en høyvegget åpen panne, som gjerne er spesialtilpasset formålet. Sautering skjer under relativt høy temperatur (160 til 240 °C), og brukes hovedsakelig til tynt skårne grønnsaker, som holdes i konstant bevegelse i pannen. Pannen er tilsatt fett på forhånd, og det benyttes ikke væske under prosessen.

Se ogsåRediger