Koking, en type faseovergang, er den raske fordampingen av en væske som vanligvis oppstår når en væske varmes opp til kokepunktet, den temperatur når væskens damptrykk er lik trykket som væsken blir utsatt for av det omkringliggende atmosfæren. Således kan en flytende væske også koke når trykket fra den omkringliggende atmosfæren er tilstrekkelig redusert, for eksempel ved bruk av en vakuumpumpe eller i store høyder.

Kokende vann.

Koking er blant annet en utbredt matlagingsmetode som brukes både for fast og flytende føde.