Møll er en samlebetegnelse på mindre, ofte skumringsaktive og uskinnbarlig fargete arter av sommerfugler. Ikke alle artene er små, en av de store artene i denne gruppen er løvtredreper, der hunnen har et vingespenn oppmot 90 mm, noe som plasserer den blant de største norske sommerfuglene.

Klesmøll

Betegnelsen er omtrent sammenfallende med småsommerfugler («Microlepidoptera»), en parafyletisk gruppe av alle sommerfugler som ikke hører til storsommerfuglene.

Grupper som vanligvis regnes som møll og som har et norsk navn, er: