Slaget om Friedrichstadt

1850

Slaget om Friedrichstadt var det siste større slaget i den første slesvigske krig. Etter Slaget på Isted Hede trakk de slesvig-holstenske opprørerne seg tilbake til Holstein. Herfra angrep de flere ganger danskene med formålet å trekke de danske troppene ned til Holstein (som var et tysk len), og dermed dra de tyske statene inn igjen i den første slesvigske krig.

N. Simonsen: Episode af stormen på Frederiksstad, bilde på Frederiksborg slott. I forgrunnen sagverket med oberst Hans Helgesen til hest.
Første slesvigske krig
BovSlesvigOversøNybølDybbølEckernförde FjordDybbølKoldingGudsøÅrhusDybbølHelgolandFredericiaIsted HedeJagelMysundeFriedrichstadtLottorp

Den 29. september 1850 klokken 08.30 innledet de tyske slesvig-holstenere et større bombardement av Friedrichstadt (dansk: Frederiksstad), som var befestet av danske tropper. Etter 5 dagers beskytning av den 1600 mann store danske hær under Hans Helgesens kommando, gikk de tyske slesvig-holstenerne den 4. oktober 1850 med 5000 mann til angrep. Kampen varte hele natten, men om morgenen måtte slesvig-holstenerne trekke seg tilbake. Under bombardementet ble det meste av byen skutt i brann. Både rådhuset og remonstrantkirken ble ødelagt under bombardementet.

Ved den lutherske kirke i Friedrichstadt er det reist et granittmonument for de 53 danske soldater som falt under bombarderingen av byen i oktober 1850.

Friedrichstadts danske skole er oppkalt etter Hans Helgesen.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata