Slaget ved Kolding

Slaget ved Kolding
Konflikt: Første slesvigske krig 1848-1851
Dato23. april 1849
StedNord for byen Kolding, langs Kolding Å og selve byen.
ResultatSlesvig-holstensk seier
Stridende parter
Schleswig-Holstein Schleswig-HolsteinDanmark Danmark
Kommandanter og ledere
General BoninOvergeneral Bülow
Styrker
14 000 mann
40 kanoner
16 500 mann
32 kanoner
Tap
52 døde
265 sårede
89 tatt til fange
Tilsammen 406 døde, sårede og savnede
145 døde
393 sårede
118 tatt til fange
Tilsammen 656 døde, sårede og savnede
Første slesvigske krig
BovSlesvigOversøNybølDybbølEckernförde FjordDybbølKoldingGudsøÅrhusDybbølHelgolandFredericiaIsted HedeJagelMysundeFriedrichstadtLottorp

Slaget ved Kolding var et mindre feltslag nær Kolding 23. april 1849 under treårskrigen 18481850.

Etter oppsigelsen av våpenstillstanden med Preussen ble fiendtlighetene gjenopptatt den 3. april 1849. Den slesvig-holstenske general Bonin rykket nordpå i Jylland med den slesvig-holstenske hæren i alt 14 000 mann på egne initiativ. Den danske hær på 41 000 mann som hadde blitt tvunget til å oppgi offensiven inn i hertugdømmet Slesvig i april, måtte tilbake til Als og Nørrejylland. Bonin hadde fått ordrer om å ikke rykke inn i det danske kongeriket over Kongeågrensen.

Men Bonin mente at hvis de skulle ta Nord-Slesvig i besittelse måtte de også ha området mellom Haderslev og Kolding som ekstra sikring mot et dansk angrep. I 20. april gikk slesvig-holstenerne til angrep og drev vekk de fåtallige danskene fra byen. General Bülow som kommanderte den danske hæren, måtte gå til motangrep for å ta tilbake kontrollen over byen og området rundt Kolding Å. Tre dager senere gikk den danske hæren på 16 000 mann til angrep, men den slesvig-holstenske motstanden var for sterk. Bonin hadde deployerte sine batteriene på de viktige bakker sør for byen, etter danskene tok seg inn i byen ble den utsatt for et destruktiv bombardement. Bülow måtte beordret retrett.

I begynnelsen av mai marsjerte den tyske hæren på 41 000 mann fra det tyske forbundet og Preussen under kommando av general Prittwitz over grensen og sluttet seg til den slesvig-holstenske hæren. Jylland helt opp til Århus ble okkupert.

LitteraturRediger

  • Kim Mikkelsen, Det glemte Slag – Kampene omkring Kolding 23. april 1849 1999 ISBN 87 87152 40 1 (opplag på bare 1000 stk.)