Åpne hovedmenyen

Skulpturstopp er et kunstprosjekt initiert og drevet av Sparebankstiftelsen DNB. I prosjektet inviteres anerkjente kunstnere til å lage en skulptur eller et kunstverk i en kommune på Østlandet. Kunstnerne får selv velge stedet der kunstverket skal stå og utformer verket tilpasset dette stedet. På den måten blir stedet en del av kunstverket.

BakgrunnRediger

Skulpturstopp springer ut fra et formidlingsprosjekt som Lillehammer Kunstmuseum gjennomførte i 2007 med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Formidlingsprosjektet «Kunst som finnes» ønsket å gjøre folk oppmerksom på den kunsten som fantes i lokalmiljøet og utenfor de tradisjonelle kunstinstitusjonene som vanligvis oppsøkes for å se kunst. Lillehammer Kunstmuseum registrerte og dokumenterte i den forbindelse kunstverk både i Oppland og Hedmark.

Én av erfaringene fra «Kunst som finnes» var at omfanget av kvalitetskunst i lokalmiljøet ikke var særlig omfangsrikt. Dette ønsket Sparebankstiftelsen DNB å gjøre noe med. De dannet derfor en arbeidsgruppe bestående av Svein Olav Hoff og Birthe M. Selvaag fra Lillehammer Kunstmuseum, Anders Bjørnsen og Sissel Karlsen fra Sparebankstiftelsen DNB, og kurator Maaretta Jaukkuri. Arbeidsgruppen utviklet idéen om prosjektet «Skulpturstopp».

MålsetningRediger

Målet med Skulpturstopp er å bidra til økt bevissthet og kunnskap om kunst ved å plassere kunstverk av anerkjente samtidskunstnere i norske lokalmiljøer.

ProsessRediger

Høsten 2008 ble kommunene Vågå, Gran og Sør-Fron kommune i Oppland tilbudt skulpturer av internasjonalt anerkjente kunstnere, under forutsetning av at kunstnerne ikke ble ilagt føringer. Det var avgjørende at fokuset skulle være på selve kunsten og kunstneren, og ikke på hva mottakerne selv eventuelt så for seg eller ønsket. Alle kommunene takket ja.

Skulpturene måtte også være tilgjengelig for allmennheten og ikke plasseres langt fra allfarvei, eller på steder som kunne oppfattes som ekskluderende.

Våren 2011 ble Dan Grahams skulptur i Vågå avduket, som den første av en rekke skulpturer i Skulpturstopp.

Kunstnerne velges av et kunstnerisk råd som består av Sune Nordgren, Hanne Beate Ueland, Anders Bjørnsen og Sissel Karlsen fra Sparebankstiftelsen DNB. Nye kommuner i østlandsområdet får tilbud om en skulpturgave, med samme forutsetning om at kunstnerne ikke blir ilagt føringer.

Eksterne lenkerRediger