Sklinna naturreservat

naturreservat i Trøndelag

Sklinna naturreservat er et naturreservat og ramsarområde i Leka kommune i Trøndelag. Reservatet ble opprettet i 2003 «for å bevare et egenartet øy- og skjærgårdsområde ytterst på Namdalskysten, der botaniske, zoologiske og geologiske elementer, så vel på land som i sjø, bidrar til å gi området dets særpreg. Området har stor naturfaglig verdi. Spesiell verdi knytter seg til området som hekkebiotop for en rekke sjøfuglarter, inklusiv alkefuglene».

Sklinna naturreservat
Verneformramsarområde, naturreservat
Vernetematrekkfugler, våtmark
Areal5,9 km²
KommuneLeka
Opprettet2003

Sklinna naturreservat
65°12′22″N 10°58′48″Ø

Øygruppa Sklinna ligger ca 20 vest av øya Leka. Her ligger Sklinna fyr, og fiskeværet hadde helårsbeboere fram til rundt 1900, og var senere i bruk som fiskevær. Området består av en ganske konsentrert gruppe øyer og holmer med Heimøya som den klart største. De høyeste øyene er lyngdekte med røsslyng og krekling iblandet molte, skrubbær og mindre urter. Lyngen er hardt beskattet av storskarven. Området er av internasjonal betydning for toppskarv, og har fylkets største bestand av lundefugl, alke, lomvi, stormfugler, storskarv og teist. Her finnes også stormåke, krykkje og havert.

Området ble i 2011 utpekt til ramsarområde.

Eksterne lenkerRediger