Skjelsvik

tettbebyggelse i Porsgrunn kommune

Skjelsvik er en tettbebyggelse ved Eidangerfjorden i Porsgrunn kommune i Telemark. Beliggenhet ved riksvei 354 og E 18. Navnet kommer fra gården Skjelsvik.

Skjelsvik
LandNorges flagg Norge
Kart
Skjelsvik
59°05′53″N 9°41′24″Ø
Skjelsvik ved Eidangerfjorden i Porsgrunn kommune.

Stedet var ikke særlig bygget ut før Eidanger Salpeterfabrikker (Hydro/Yara idag) hadde behov for boliger til sine ansatte. På 50-tallet ble det bygget ut mange boliger, spesielt på Kloppejordet ned mot vannet sørøst for Østvedt-gården. På Østvedtgården ble det bygget et gartneri hvor det stort sett ble odlet nelliker.

Ved Skjelsvik jernbanestasjon ble det etablert en kassefabrikk; Tingstad Kassefabrikk. Grunnlaget for denne var det økende behovet for emballasje på Herøya (Eidanger Salpeterfabrikker). Etter en tid ble det mest behov for paller, så bedriften ble lagt om til stort sett å produsere paller.

På 50- og 60-tallet var det livlig trafikk på Brevikbanen, og Skjelsvik jernbanestasjon var i flittig bruk. Det var flere ansatte, både til å påse behandlingen av billetter og behandling av gods. Stasjonen hadde også et kryssingsspor. Etter noen år gikk trafikken ned, ingen billettsalg og det var en periode postkontor i bygningen. Jernbanestasjonen ved Skjelsvik er idag revet, og Breviksbanen blir idag stort sett benyttet til kalktransport for Norcem.

Ved gamle riksvei 40 (riksvei 354 idag) lå det en bensinstasjon og over gaten en dagligvareforretning. Disse ble drevet av hhv Asbjørn Øygarden og ..Moen. Bensinstasjonen ble opprinnelig drevet som en Shellstasjon, men ble på 80-tallet endret til Statoil. Øygardenfamilien driver idag tre bensinstasjoner, en av dem ligger i Porsgrunn sentrum og den andre på Eidanger (Moheim).

Dagligvareforretningen ble etter en tid overtatt av Åge Andresen og fikk navnet «VI-TO». Denne ble etter en tid for liten og det ble bygget ut et lite stykke unna. Forretningen blir idag drevet som Spar-butikk.

Boligbyggingen på Skjelsvik tok av i slutten av 80-/begynnelsen av 90-tallet. Da ble hele jordet opp mot den østlige Østvedt-gården bebygd, og veiene ut fra Skjelsvikdalen ble lagt om.