Seremonirom

Seremonirom er betegnelsen på et rom der det holdes seremonier, for eksempel gravferder, vielser, navnefester og konfirmasjoner. Et livssynsåpent seremonirom kan benyttes til seremonier for personer og forsamlinger som bekjenner seg til ulike religioner, samt for sekulære humanister og andre som ikke bekjenner seg til en religion. Slik kan det fylle samme funksjon som kirker og andre tilbedelseshus i mange tilfeller gjør, men selve rommet eller bygget er da ikke knyttet til et bestemt livssyn. I vestlige samfunn har de som ikke tilhører kirken i lokalsamfunnet hatt et mye mindre utvalg av seremonirom til feiring av slike overganger i livet som er nevnt foran.[1]

Norske eksemplerRediger

Noen seremonirom er bygget som livssynsnøytrale rom eller bygg. Andre har i utgangspunktet vært beregnet på bruk innen én bestemt religion – eksempelvis rom med kors og andre kristne symboler – men etter hvert har det blitt enighet om at de religiøse symbolene kan dekkes til i forbindelse med seremonier der det ikke er ønsket å knytte seremonien til vedkommende religion.

Noen seremonirom har blitt spesialinnredet for livssynsnøytrale seremonier. Eksempler på eldre lokaler som i nyere tid har blitt tatt i bruk som livssynsnøytrale seremonirom, er flere saler i Oslo rådhus, flere saler i Grieghallen i Bergen og andre lignende steder der borgerlig vigsel, humanistisk navnefest eller humanistisk konfirmasjon, eller gravferd finner sted. Noen gravferdskapeller i Norge er livssynsnøytrale når det gjelder dekor innendørs, slik som Alfaset kapell og Enebakk kapell.[2]

Finansieringen av livssynsnøytrale seremonirom har det vært politisk uenighet om i Norge og tilhører temaet religionsfrihet.[3][4][5]

Livssynsnøytrale seremoniromRediger

Seremonirom som kan tilpassesRediger

Bergen har to eksempler på slike rom; Store kapell og Lille kapell, som begge ligger ved Møllendal gravplass.[12]

ReferanserRediger

 1. ^ Gran, Even (1. september 2021). «Livssynsåpne seremonirom: Det går sakte, men det går framover». Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk (norsk). Besøkt 6. februar 2023. 
 2. ^ «Livsynsnøytralt seremonirom». www.enebakk.kommune.no. Enebakk kommune. Besøkt 28. mars 2020. 
 3. ^ Kulturdepartementet (5. desember 2014). «Tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 28. mars 2020. 
 4. ^ «Fortviler over tap av statsstøtte». www.vl.no (norsk). Vårt Land. 20. september 2015. Besøkt 28. mars 2020. 
 5. ^ «Livssynsnøytralt seremonirom : Seremonirom for alle». human.no (norsk). Human-Etisk Forbund. Besøkt 28. mars 2020. 
 6. ^ «Svanholm seremonirom på Strinda i Trondheim». www.svanholm.no. Arkivert fra originalen 28. mars 2020. Besøkt 28. mars 2020. 
 7. ^ «SEREMONIROM». www.solakulturhus.no. Sola kulturhus. Besøkt 28. mars 2020. 
 8. ^ «Bodin seremonirom». Bodø kirkelige fellesråd. Besøkt 2. februar 2023. 
 9. ^ «Tromsø krematorium og Sállir seremonihus». Gravferdsmyndigheten i Tromsø. Besøkt 2. februar 2023. 
 10. ^ «Hedersalen | Livssynsnøytralt seremonirom i Trondheim». heder.no. Besøkt 2. februar 2023. 
 11. ^ «Sermonirom». www.aks.no. Arktisk kultursenter. Besøkt 2. februar 2023. 
 12. ^ «Seremonirom». Gravplassmyndigheten i Bergen. Besøkt 2. februar 2023.