Skattemelding

(Omdirigert fra Selvangivelse)

Skattemelding (tidligere selvangivelse) er informasjon om hva hver enkelt innbygger har i inntekter, utgifter, formue og gjeld i form av et skjema, enten på papir eller på Skatteetatens nettsted som innbyggerne enten må fylle ut, eller godkjenne forhåndsutfylt skjema. Dette skal til sammen danne grunnlaget for hvor mye den enkelte skal betale i skatter og avgifter. Systemet med å levere skattemeldingen ble innført i Norge i 1911.

Tyske skattemeldinger
Kvinne som henter selvangivelsesskjema for Oslo 1958 i en kiosk.
Levering av selvangivelse i Oslo Rådhus 1963.

NorgeRediger

I Norge ble skattemeldingen kalt selvangivelse frem til 1. januar 2017.[1][2] Den skal leveres til Skatteetaten, og skal inneholde alle beløp som er innberettet fra arbeidsgivere, NAV, banker, forsikringsselskaper og Verdipapirsentralen. Alle som har en formue eller inntekt er pliktige til å levere en skattemelding. De eneste som ikke er pliktige til å levere skattemeldingen, er pensjonister som ikke har noen formue eller inntekt av betydning.

Den 1. januar 2008 ble det innført fritak fra leveringsplikt for skatteytere som mottar en korrekt og fullstendig forhåndsutfylt skattemelding.[3]

DanmarkRediger

I Danmark er selvangivelsen en årlig melding over inntekt, fradrag og lignende, som en skattepliktig person må innsende til SKAT. Selvangivelsen foregår elektronisk, og SKAT mottar automatisk opplysninger fra arbeidsgivere, banker, A-kasser, veldedige organisasjoner mv., således at den skattepliktige kun må utfylle manglende tall, og i mange tilfelle slett ikke behøver å angi noe.

Meldingen danner utgangspunkt for skatteberegningen.

SverigeRediger

Selvangivelsen (självdeklarationen) skal leveres til Skatteverket senest den 2. mai (eller, om den 2. mai er en lørdag eller helligdag, nærmeste påfølgende hverdag). Samme dag skal også den skatt som selvangivelsen angir være innbetalt på den skattskyldiges skattekonto.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ «Derfor har selvangivelsen fått nytt navn fra i år av». ABC Nyheter. 21. februar 2017. Besøkt 21. februar 2017. 
  2. ^ «Her er den nye selvangivelsen». NRK. 9. mars 2017. Besøkt 9. mars 2017. 
  3. ^ «Lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 29. april 2018.