Sekksporesopper (Ascomycota) er en divisjon i soppriket (Fungi) og inngår i underriket Dikarya. Catalogue of Life regner med 92 724 arter i denne gruppen,[1] hvorav Dothideomycetes inkluderer 31 033 arter og er den mest tallrike delgruppen.

Sekksporesopper
Skarlagen vårbeger (Sarcoscypha austriaca)
Nomenklatur
Ascomycota
Cavalier-Smith, 1998
Klassifikasjon
RikeSoppriket
UnderrikeDikarya
Økologi
Antall arter: 92 724[1]
Habitat: terrestrisk
Utbredelse: kosmopolitisk
Inndelt i

Biologi

rediger

Sekksporesoppene produserer sporer i et svært karakteristisk mikroskopisk sporangium kalt ascus (gresk for «sekk» eller «pose»). De fleste soppartene som inngår i lav er sekksporesopper.

Trøfler, morkler, ølgjær (Saccharomyces cerevisiae) og penicillinsoppen Penicillium notatum er velkjente eksempler på sekksporesopper. I tillegg er enkelte sekksporesopper sykdomsfremkallende hos dyr og mennesker, blant annet trøskesoppen Candida albicans og Pneumocystis jirovecii.

Inndeling

rediger

Inndelingen følger Catalogue of Life Checklist versjon 2022-06-23.[1]

Treliste

Litteratur

rediger
  • Hibbet D et al.: A higher-level phylogenetic classification of the Fungi. Mycol. Res. 3, 509-547 (2007).

Referanser

rediger
  1. ^ a b c Bánki, O., Roskov, Y., Döring, M., Ower, G., Vandepitte, L., Hobern, D., Remsen, D., Schalk, P., DeWalt, R. E., Keping, M., Miller, J., Orrell, T., Aalbu, R., Adlard, R., Adriaenssens, E. M., Aedo, C., Aescht, E., Akkari, N., Alfenas-Zerbini, P., et al. (2022). Catalogue of Life Checklist (Version 2022-06-23). Catalogue of Life. https://doi.org/10.48580/dfpx

Eksterne lenker

rediger