Seiland nasjonalpark

nasjonalpark i Finnmark fylke, Norge

Seiland nasjonalpark (nordsamisk: Sievjju álbmotmeahcci) er en norsk nasjonalpark som ligger på øya Seiland i Vest-Finnmark; med fjorder, fjell og to isbreer. Parken ble opprettet 8. desember 2006, for å «bevare et alpint kystlandskap med et egenartet og variert biologisk mangfold, sikre variasjonsbredden av naturtyper i regionen, bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster og verne om kulturminner»[1] og den dekker et område på 316,3 km².

Seiland nasjonalpark
Sievjju álbmotmeahcci
Nasjonalparken utgjør en stor del av øya Seiland
LandNorge
Ligger iAlta kommune
Hammerfest
Kvalsund (–2019)
OmrådeFinnmark
Nærmeste bosetningHammerfest
Areal
 – Totalt
 – Land

316,3 km²
306,7 km²
Opprettet2006
Kart
Seiland nasjonalpark
70°23′00″N 23°10′00″Ø

Nasjonalparken ligger i kommunene Alta og Hammerfest. Øya Seiland er den nest største øya i Finnmark etter Sørøya, og de to isbreene på øya, Seilandsjøkelen og Nordmannsjøkelen, er Skandinavias nordligste isbreer, og er også de lavest liggende breene i Skandinavia.

Geografi, landskap, geologi

rediger

Seilandslandskapet domineres av mange små og store fjorder. De to største er Store Kufjorden og Jøfjorden, som går nord-sør, og nesten deler øya i to. Det mest alpine terrenget ligger vest på øya. Her stuper flere bratte fjell ned i havet. Sør for Seilandsjøkelen (på østsiden) er det et platå med småkupert terreng. Gjennom dette platået renner Melkelva, uberørt av inngrep, fra bre til fjord.

Flora og fauna

rediger

Berggrunnen er svært næringsrik i fjellområdene i den sørlige delen av nasjonalparken. Her vokser en artsrik og særpreget vegetasjon, med sjeldne fjellplanter som dvergarve, snøgress og stjernøyvalmue.

De bratte fjellene i vest er bosted for rik og variert rovfuglbestnad. Her hekker havørn, jaktfalk, dvergfalk, tårnfalk og fjellvåk. Langs kysten er det små kolonier med måkefugl, vadere, grågås, ærfugl og teist.

Av pattedyr finnes oter, hare og røyskatt, foruten store mengder tamrein i sommerhalvåret.

Kulturminner

rediger

Det finnes kulturminner fra flere tidsaldre og kulturer på øya. Funn fra steinalderen og jernalderen, sammen med fangstanlegg er vitnesbyrd om gammel bosetning. Det finnes dokumentasjon i kart på bosetning i nesten hver fjordarm på 180--tallet, og samenes bruk av øya som sommerbeite for tamrein har både preget landskapet og gitt fysiske kulturminner i form av buer og gjerder.

Forvaltning og bruk av området

rediger

Verneforskriften fastslår at «Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift».

Det er ikke tilrettelagt med merka stier og åpne hytter i nasjonalparken, og det er ingen veier inn til området. Det går ferje[2] fra Akkarfjord nær Hammerfest til Kjerringholmen nord på Seiland. Det går godsrutebåt fra Hammerfest til Øksfjord[3] som anløper kirkestedet Altneset sør på øya.

Referanser

rediger
Fotnoter
Litteratur
  • Per Arne Askeland. Drømmelandet : en fotografisk reise i Seiland nasjonalpark. Alta : Askeland foto-media , 2007 ISBN 978-82-997698-0-8

Eksterne lenker

rediger