Saudefaldene

norsk kraftselskap

Saudefaldene er et norsk kraftselskap etablert i 1913 for å bygge ut og drive vannkraftverk i Saudavassdraget i Sauda, Rogaland.[1][2][3][4][5] Selskapet ble kjøpt av Elkem i 1981. I januar 2011 solgte Orkla Elkem til kinesiske Bluestar mens aksjeposten i Saudefaldene ble beholdt av Orkla.[6]

Saudefaldene
Org.formAksjeselskap
Org.nummer915729290
Etablert1913
MorselskapOrkla ASA (2011–)
Elkem (19812011)
HovedkontorSauda
LandNorge
Sauda III ble nedlagt i 2008. Hovedbygningen er i art decostil, og er vernet som en del av kulturminner i norsk kraftproduksjon.

Selskapet startet kraftstasjonen Sauda I i 1919, Sauda II i 1922, Sauda III i 1930, Storlivatn kraftverk i 1967 og Sønnå kraftverk i 2008. Sigurd Kloumann var selskapets første direktør. I 2005 startet en opprusting og utvidelse av kraftverkene som ble ferdigstilt i 2009. De opprinnelige kraftverkene Sauda I og Sauda III er lagt ned.[2][7]

Referanser rediger

  1. ^ Sandvik, Arvid (1963). Saudakraft i femti år: aktieselskabet Saudefaldene 1913-1963. Sauda. 
  2. ^ a b AS Saudefaldene; snl.no
  3. ^ Norske kraftverker. Bind 1. Oslo: Teknisk ukeblads forlag. 1954. s. 260. 
  4. ^ Norwegian hydro-electric industry. Oslo. 1932. s. 27. 
  5. ^ Fløgstad, Kjartan (1990). Arbeidets lys: tungindustrien i Sauda gjennom 75 år. [Oslo]: Det norske samlaget. ISBN 8252135978. 
  6. ^ Hans Erik Weiby (11. januar 2011). «Orkla selger Elkem til Bluestar». NRK. Besøkt 15. november 2016. 
  7. ^ Saudautbygginga: informasjon om planane for opprustning og utviding av kraftverka i Sauda. Sauda: Aktieselskabet Saudefaldene. 2000.