Kulturminner i norsk kraftproduksjon

Kulturminner i norsk kraftproduksjon (KINK) var et prosjekt med målsetting å presentere et utvalg kulturhistorisk verdifulle kraftverk i et nasjonalt perspektiv. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Riksantikvaren og kraftbransjen ved Energibedriftenes landsforening (EBL).

Prosjektet presenteres i en bok som gir en historisk oversikt og omtaler forvaltningen av bevaringsverdige kraftverk, samt en katalog som presenterer de kraftverk som vurderes mest verdifulle som kulturminner.

I katalogen presenteres:

LitteraturRediger