Sanden er et historisk navn på et langstrakt område i Midtbyen i Trondheim som ligger vest for Ravnkloa og nord for Dronningens gate ut mot Trondheimsfjorden helt ut mot Nidareid i vest. Opprinnelig var området en slette som lå vest for Ravnkloa og som fikk sitt navn etter det sandrike jordsmonnet langs fjæra ut mot fjorden. Sanden ble gradvis bebygd ettersom byen vokste vestover fra slutten av 1600-tallet og utover.

Sandgata sett østover med Vestre kanalhavn til venstre.
Kart over vestre deler av Midtbyen fra 1716, som viser området Sanden lengst nord.

På kartnedtegnelser fra begynnelsen av 1700-tallet var Sanden brukt som navn på den vestlige delen av Dronningens gate, før stedsnavnet etterhvert fester seg som betegnelse for hele strøket mellom Prinsens gate og Nykirkegården samt gateløpet vestover som fikk navnet Sandgata i 1768. Et annet navn på et eldre gateløp i området var Gamle Sandgade, som tilsvarer Skradikveita og den tidligere Bondegårdsveita.[1] Før bybrannen i 1681 brukt man navnet Sandstredet om gateløpet som gikk mellom Gjetveita og Nedre allmenning. Dette gateløpet tilsvarer i dag veitene Ørjaveita og Taraldsgårdsveita.

Sanden som område var også delt inn i flere navn ut i fra sosiale samfunnsklasser, hvor den østre delen nærmere sentrum var bebodd av borgerskapet og gikk under navnet Finsanden. I vest lå områder for mindre velstående folk, hvor navn som Grovsanden, Rakkersanden eller Ruffen gikk igjen. Området mot vest var bebodd av flere sjømenn og skippere, og begrepet ruff stammer fra sjømannspråket. Navnet Rakkersanden kommer av at nattmannen eller rakkeren bodde i et hus lengst vest ved Sandgata 52.[2]

Referanser

rediger
  1. ^ Wilhelm K. Støren. Sted og navn i Trondheim. «Sanden» s. 276
  2. ^ Terje Bratberg, Trondheim byleksikon 2008. «Sanden» s. 461.

Litteratur

rediger
  • Bratberg, Terje T. V. (2008). Trondheim byleksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget. s. 461. ISBN 978-82-573-1762-1. 
  • Støren, Wilhelm K. (1983). Sted og navn i Trondheim. Trondheim: Brun Bokhandels forlag. s. 276. ISBN 82-7028-471-8. 

Eksterne lenker

rediger