Slette eller sletteland er et fellesuttrykk for åpne landområder, som i all vesentlighet er bevokst av ulike grasarter, kratt, buskas og småtrær. Slettelandskap er ofte svært fruktbart. Det fører til at landskapsområdene ofte blir dyrket opp til jordbruksarealer.

Serengetisletta i Tanzania er et eksempel på afrikansk savanne.
Slette i landskapet Skåne i Sverige.
Hvis du vil til siden om å slette sider på Wikipedia, gå til Wikipedia:Sletting.

Eksempler på store områder med sletteland er den nordamerikanske prærien, den søramerikanske pampasen og cerradoen, de afrikanske savannene, og de Den eurasiske steppe.

I Norge finnes det generelt lite slettelandskap sammenlignet med andre land og sletter over store arealer finnes knapt med unntak for Hardangervidda og Finnmarksvidda. På havbunnen finnes store sletter.[1]

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Erikstad, Lars (2009). Naturtyper i Norge. Bakgrunnsdokument. Del 13: Inndeling på landskapsnivå. Norsk institutt for naturforskning/Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-92838-22-8.