Samtidshistorie (fransk histoire contemporaine, tysk Zeitgeschichte, engelsk contemporary history) er et perspektiv innen moderne historie som beskjeftiger seg med den aller nyeste historien. Begrepet betegner spesielt de historiske begivenhetene som flertallet av voksne mennesker har en erindring om, og særlig historiske begivenheter som har betydning for samtiden. Begrepet blir også i noe mindre grad brukt om all historie som fortsatt huskes av et mindretall levende mennesker. Hvilke epoker som behandles i rammen av samtidshistorie vil variere med tidsperspektivet; fra ståstedet til 2010-årene vil samtidshistorie typisk omfatte kommunistregimenes fall fra 1989 og alle senere historiske hendelser av større betydning, som huskes av de fleste voksne, og kan også omfatte den kalde krigen, Vietnamkrigen og andre hendelser innenfor tidsrammen fra ca. 1950, som fortsatt huskes av mange mennesker.

Berlinmurens fall i 1989
Lasereksperimenter hos det amerikanske flyvåpen.
Visualisering av de ulike ruter gjennom en del av Internett.
Demonstranter på et militært kjøretøy på Tahrir-plassen i Kairo, 29. januar 2011

Begrepet samtidshistorie har eksistert minst siden slutten av 1800-tallet.[1] Samtidshistorie stiller forskerne og historikerne overfor andre problemer enn eldre historie. Perspektivet er annerledes, og det er vanskeligere å skille det vesentlige fra det uvesentlige. Samtidig som kildematerialet er enormt og bortimot uoverkommelig, er det samtidig mange viktige kilder innenfor blant annet myndighetenes arkiver som er stengt eller hemmeliggjort.[2]

Begrepet «den nåværende tidsalder» kan forstås som samtiden og den aller nærmeste fortiden.[1][3] «Mer enn de fleste perioder av tilsvarende varighet er den nåværende tidsalder et direkte resultat av årene som umiddelbart gikk forut. Den skiller seg fra dem slik innhøstingen skiller seg fra tiden med såkorn.» [1]

Innenfor samtidig vitenskap og teknologi omfatter historien blant annet romfart, kjernekraft, laser- og halvlederteknologi og starten på informasjons- og kommunikasjonstidsalderen med blant annet Internett, og utviklingen av molekylærbiologi og gensløyd, og utviklingen av partikkelfysikk, og standardmodellen i partikkelfysikk og kvantefeltteori.

Innenfor afrikansk historie omfatter samtidshistorien apartheid i Sør-Afrika og apartheidsystemets opphevelse, avkolonisering og et utall av kriger på kontinentet. I samtidens asiatiske historie har det vært folkerepublikken Kinas historie, Indias uavhengighet, den koreanske, vietnamesiske og den fortsatt pågående afghanske borgerkriger hvor USA har vært innblandet. I Midtøsten har den arabisk-israelske konflikt eksistert siden staten Israels opprettelse, konflikten mellom arabisk nasjonalisme og islamisme, og den arabiske våren. Innenfor europeisk samtidshistorie er viktige begivenheter Berlinmurens fall, oppløsningen av Sovjetunionen og den pågående prosessen med europeisk integrasjon, særlig i form av Den europeiske union. Terrorangrepene 11. september 2001 skjedde i USA, men har fått betydning for hele verden.

Referanser Rediger

  1. ^ a b c Grosvenor, Edwin A. (1899): Contemporary History of the World. New York and Boston: T.Y. Crowell & Co.
  2. ^ Holmboe, Haakon et al.: Vår kulturarv, bind V, Nåtidskulturen. Forlaget for faglitteratur. s. 9
  3. ^ Worldometers.info, Real Time Statistics Project.