Åpne hovedmenyen

Samiske geografiske navn i Meråker

Plassering av Meråker i Nord-Trøndelag
1. Sørsamisk, 2. Umesamisk, 3. Pitesamisk, 4. Lulesamisk, 5. Nordsamisk, 6. Skoltesamisk, 7. Enaresamisk, 8. Kildinsamisk, 9. Tersamisk

Samiske geografiske navn i Meråker (knr 1711) angir stedsnavn i Meråker kommune som har en alternativ samisk form. Da stedsnavn kan referere til geografiske områder av noe utstrekning så kan de dekke flere kommuner.

De samiske stedsnavnene kan angis på forskjellig vis der det er etablert former på flere samiske språk. Dette skjer i grenseområder mellom språkene. Det er ni forskjellige former av samisk; sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk, skoltesamisk, enaresamisk, kildinsamisk og tersamisk. Det er også to utdødde former, kemisamisk og akkalasamisk. Bare sørsamisk er tatt med i denne oversikten for Meråker kommune.

Samiske stedsnavnRediger

Norsk Sørsamisk
Bjørneggfjellet Biernietjahke (sme)
Dalavola Laedtiebåvne (sme)
Djuphøllia Gaavtjetsegkie (sme)
Enlivola Ajnenvaartoe (sme)
Fonnfjellet Gåeblie (sme)
Gilsåfjellet Govke (sme)
Gåstjønna Gaasejaevrie (sme)
Hermannssnasa Hermansoilksaivo (sme)
Hårrådalsskaftet Aaredaelieåelkie (sme)
Kjerringfjellet Stievhkevaerie (sme)
Kjørkbyfjellet Gærhkoevarie (sme)
Kråkfjellet Voerhtjevaerie (sme)
Liafjellet Skråahte (sme)
Litlkluken Buvrietjoele (sme)
Lødøljsjøan Pliehkiejavrieh (sme)
Ramfjellet Raamma (sme)
Rangeldalshøgda Foemte (sme)
Skardtjønna Voertjejaevrie (sme)
Skurdalssjøen Kruehkiejaevrie (sme)
Storkjerringtjønna Guevtelesjaevrie (sme)
Tofjellet Gööktetjahke (sme)
Vola Gaasevaaretje (sme)
  • Steder knyttet til forskjellig geografisk lokalitet har to oppføringer selv om navnene er like.
  • Hver oppføring kan ha flere forskjellige navn.

Eksterne lenkerRediger