Samiske geografiske navn i Meråker

Plassering av Meråker i Nord-Trøndelag
1. Sørsamisk, 2. Umesamisk, 3. Pitesamisk, 4. Lulesamisk, 5. Nordsamisk, 6. Skoltesamisk, 7. Enaresamisk, 8. Kildinsamisk, 9. Tersamisk

Samiske geografiske navn i Meråker (knr 1711) angir stedsnavn i Meråker kommune som har en alternativ samisk form. Da stedsnavn kan referere til geografiske områder av noe utstrekning så kan de dekke flere kommuner.

De samiske stedsnavnene kan angis på forskjellig vis der det er etablert former på flere samiske språk. Dette skjer i grenseområder mellom språkene. Det er ni forskjellige former av samisk; sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk, skoltesamisk, enaresamisk, kildinsamisk og tersamisk. Det er også to utdødde former, kemisamisk og akkalasamisk. Bare sørsamisk er tatt med i denne oversikten for Meråker kommune.

Samiske stedsnavnRediger

Norsk Sørsamisk
Bjørneggfjellet Biernietjahke
Dalavola Laedtiebåvne
Djuphøllia Gaavtjetsegkie
Enlivola Ajnenvaartoe
Fonnfjellet Gåeblie
Gilsåfjellet Govke
Gåstjønna Gaasejaevrie
Hermannssnasa Hermansoilksaivo
Hårrådalsskaftet Aaredaelieåelkie
Kjerringfjellet Stievhkevaerie
Kjørkbyfjellet Gærhkoevarie
Kråkfjellet Voerhtjevaerie
Liafjellet Skråahte
Litlkluken Buvrietjoele
Lødøljsjøan Pliehkiejavrieh
Ramfjellet Raamma
Rangeldalshøgda Foemte
Skardtjønna Voertjejaevrie
Skurdalssjøen Kruehkiejaevrie
Storkjerringtjønna Guevtelesjaevrie
Tofjellet Gööktetjahke
Vola Gaasevaaretje
  • Steder knyttet til forskjellig geografisk lokalitet har to oppføringer selv om navnene er like.
  • Hver oppføring kan ha flere forskjellige navn.

Eksterne lenkerRediger