SMERSJ, СМЕРШ (forkortelse for russisk SMERt' SJpionam (СМЕРть Шпионам, «Død over spionene»), fullt navn Главное управление контрразведки СМЕРШ Народного комиссариата обороны СССР) var sovjetiske kontraspionasjeavdelinger opprettet innen, men ikke som del av, Den røde armé i 1943. Avdelingene hadde tre hovedoppgaver:

  1. sikre Den røde armés operasjoner mot angrep i ryggen fra partisaner, sabotører og spioner
  2. etterforske og arrestere konspiratører og mytterister, «forrædere, desertører, spioner og kriminelle elementer» ved frontlinjene, og
  3. støtte opp under generalstabens strategiske operasjoner.
Plakett til minne om ofrene til SMERSJ i Rjazan

BakgrunnRediger

Virksomheten startet opprinnelig da det 3. februar 1941 da NKVD opprettet slike avdelinger innen hæren og marinen. Da andre verdenskrig brøt ut for Sovjetunionenes del, ved innledningen av Operasjon Barbarossa 22. juni samme år, ble virksomheten igjen reorganisert og flyttet tilbake til NKVD i januar 1942.

Del av det statlige sikkerhetsapparatRediger

Ettersom utviklingen i krigen flyttet kamphandlingene over på tidligere tysk-okkuperte områder, ble det behov for en annen type virksomhet, da Den røde armé ble mer utsatt for partisanvirksomhet og sabotasje. Den 15. april 1943 ble derfor SMERSJ opprettet med de ovenfornevnte oppgaver. Leder var Viktor Semjonovitsj Abakumov som rapporterte direkte til Lavrentij Berija. Dette viser at virksomheten ble ansett som en del av statens sikkerhet og ikke en del av Den røde armés militære virksomhet.

Etter andre verdenskrigRediger

Dette understrekes også av det faktum at virksomheten fortsatte etter at krigen var over, med et større fokus på kontraspionasje. Til tross for senere reorganiseringer, eksisterte enheter fra det opprinnelige SMERSJ utover på 1950-tallet, og var særlig aktive under Koreakrigen og den kalde krigen.