Desertering

nekting av eller rømming fra militærtjeneste
For den norske spillefilmen med samme tittel, se Faneflukt (film)

Desertering (eller faneflukt) betyr å trekke seg fra en tjeneste eller oppgave, som oftest i forbindelse med militære konflikter der en soldat nekter å kjempe eller rømmer fra militærtjenesten. Ordet kommer fra fransk déserter og latin desertio som henholdsvis betyr øde og forlate/svikte.

Amerikansk propagandaplakat mot desertering fra første verdenskrig, forkortelsen AWOL står for Absent WithOut Leave, fraværende uten permisjon.

For militærmakten kan desertering bli et problem fordi det svekker både den eksisterende militære struktur, og de gjenværende soldatenes moral. Dette er årsaken til at desertering straffes hardt. Det har vært vanlig å straffe desertering i krig med dødsstraff. Blant annet USA har fremdeles dødsstraff for dette.

NorgeRediger

I Norge er straffen fengsel fra tre måneder til to år, eller inntil tre år om deserteringen skjedde fra et fartøy. I krigstid øker straffen fra ett til åtte år. Straffen øker fra tre til 12 år per deltaker om flere deserterer sammen og lederen av gruppen kan få fra åtte års fengsel til livstidsfengsel.[1]

ReferanserRediger