Søren Nielsen May

Søren Nielsen May (født i Helsingborg, død 16. september 1679 i Holbæk), også skrevet Søren Nielsen Maj, var en dansk prest, som var sogneprest og prost i HolbækSjælland. Han var onkel til statsmannen Peder Griffenfeld.

Bindingsverkshuset Søren Mays Gård i Klosterstræde 16, bygget 1669 for Søren May, sett fra bakhagen. Bygningen har siden 1919 vært sete for Holbæk Museum.
Søren Mays Gård sett fra gaten. Helt til venstre ses det gamle rådhus i Klosterstræde 18, der Søren Mays embedsbolig tidligere stod

Liv og virkeRediger

BakgrunnRediger

Han var fra den dengang danske landsdelen Skåne og var utdannet magister fra Københavns Universitet. I unge år hadde han rykte som skjørtejeger; da en ny prest skulle utnevnes i Hvidovre i 1629 ble May anbefalt av de teologiske professorer, men Sjællands biskop Hans Poulsen Resen «besværede sig for sin Samvittigheds Skyld» for å ordinere ham, da han skulle være «berygtet for noen Letfærdighed formedelst tvende Kvindfolk».[1]

PrestRediger

May ble i stedet residerende kapellan i Holbæk i 1629, ble sogneprest der i 1633 og ble også prost i Merløse Herred i 1652. Han var i perioden 1630–1633 også preseptor (privatlærer) for Henrik Rosenkrantz til Arreskov, som døde 19 år gammel i Paris. Etter 50 år som prest fikk han tittelen jubellærer.

Han var gift med Catharina Motzfeldt (født 1616 i København, død 1676 i Holbæk), datter av vinhandler og stadskaptein i København Peter Motzfeldt (1584–1650) og Maria von Heimbach, og som tilhørte en tysk adelsslekt opprinnelig fra Westfalen. De hadde totalt 20 barn, men mange døde unge. Svigersønnen, senere biskop i Christianssand Ludvig Stoud, var i unge år Mays kapellan i Holbæk. En annen svigersønn var sogneprest i Ølsted Herman Arentsen (1647–98), sønn av den kjente topografisk-statistiske forfatteren og rådmann i København Arent Berntsen. Søren Nielsen May har flere etterkommere i Norge, bl.a. barnebarnet, sogneprest i Kviteseid Otto Stoud, og barnebarnet Cathrine Medea May Arentsen (d. 1736), gift med sorenskriver i Øvre Telemark Peder Paus (1691–1759), samt oldebarnet, sorenskriver i Øvre Telemark Hans Paus (1721–1774).

Catharina Motzfelds søster Maria Molly Motzfeldt var mor til rikskansler og lensgreve Peder Griffenfeld, langt på vei Danmark-Norges faktiske makthaver i første del av 1670-tallet, samt til admiralitetsråd og generalkrigskommissær Albert Gyldensparre. Søren Nielsen May var meget stolt av slektskapet. Nevøen Griffenfeld gav ham en bot på 20 riksdaler for å ha bedt for «det griffenfeldtske hus» i kirken etter bønnen for kongehuset.

Han fikk i 1669 bygget gården som i dag kalles Søren Mays Gård i Klosterstræde 16 i Holbæk, og som fortsatt står. Den var hans privatbolig, mens han i tillegg hadde en embedsbolig i Klosterstræde 18 der hvor det gamle rådhuset står. En grunn til at han fikk bygget en ekstra bolig like ved var hans store familie og husholdning. Fra 1919 har Søren Mays Gård vært sete for Holbæk Museum.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Kirkehistoriske samlinger, vol. 3, s. 370
  2. ^ Museet for Holbæk og Omegn

LitteraturRediger

  • Søren May og Ludvig Stoud : To Holbæk-Præster i 1600'erne, 1926, 24 s.
  • Almindelig dansk præstehistorie, S.V. Wiberg, side 656, nr. 470, Holbæk og Merløse, Sjællands Stift.
  • Stamtavle over Familien Motzfeldt, Motzfeldt, Ernst , (Trykt som manuskript i det Steenske Bogtrykkeri, Kristiania 1890).