Jubellærer er en tradisjonell betegnelse på en geistlig som har vært prest i femti år. Lesjaværingen Gerhard Treschow (1703–1765; sønn av Herman Treschow) og Akershusbispen Peder Hersleb (1689–1757) utga på 1700-tallet ei bok med danske og norske jubellærere.[1] Fra 1779 til 1786 utga genealogen Christopher Giessing (1723–1791) tre bind med 104 biografier med stamtavler, der en også fant de islandske jubellærerne.[2] Benevnelsen er ikke så mye brukt lenger.

Tittelen jubeldoktor brukes på en tilsvarende måte i akademiske sammenhenger.

Referanser rediger

  1. ^ Gerhard Treschow og Peder Hersleb. Danske jubel-lærere : eller Historisk berætning om de lærere, som, efter reformationen i Dannemark og Norge, i offentlige embeder ved skole, academie, og Kirken have tient i 50 aar og derover. 
  2. ^ Christopher Giessing (1779). Nye Samling af danske-, norske-, og islandske Jubel-Lærere : med hosføyede Slægt-Register og Stam-Tavler. København: Berling.