Ludvig Stoud

norsk biskop
Ludvig Stoud
Født25. april 1649
Bergen
Død28. august 1705 (56 år)
Kristiansand
Utdannet ved Københavns Universitet
Nasjonalitet Norge

Ludvig Ottesen Stoud (født 25. april 1649 i Bergen, død 28. august 1705 i Christianssand) var en dansk-norsk geistlig og biskop i Christianssand.

Han var sønn av sogneprest Otto Rasmussen Stoud og Catharina Ludvigsdatter Munthe, og var barnebarn av borgermester i Bergen Rasmus Stoud på farssiden og av biskop i Bjørgvin Ludvig Munthe på morssiden. Han var gift med Maren May (død 1677), datter av prost i Holbæk Søren Nielsen May. Ektefellen var Peder Griffenfelds kusine. Ludvig Stoud var far til sogneprest i Kviteseid Otto Stoud.

Han var magister fra Københavns Universitet. Tidlig i sin karriere var han residerende kapellan hos svigerfaren Søren May i Holbæk. Han ble senere stiftsprost i Odense, før han ble i biskop i Christianssand i 1699. Som biskop arbeidet han «med Iver og Nidkjærhed for at udrydde de tilbageblevne Levninger af hedenske og papistiske [katolske] Vederstyggeligheder. Han var af et hidsigt Temperament og ualmindelig høi og mager. Der gaves faa Huse, hvori han kunde gaa ind uden at bøie sig, og faa Prædikestole, hvori han kunde staa opreist.»

LitteraturRediger

  • Søren May og Ludvig Stoud : To Holbæk-Præster i 1600'erne, 1926, 24 s.