Åpne hovedmenyen
Rosidae, Eurosidae
Skogstorkenebb (Geraniales)
Skogstorkenebb (Geraniales)
Vitenskapelig(e)
navn
:
Rosidae,
Fabidae, Malvidae

Takhtajan, 1967
Norsk(e) navn: roseplante-kladen,
roseunderklassen
Biologisk klassifikasjon:
Rike: Planteriket
Divisjon: Karplanter
Klasse: Blomsterplanter
Gruppe: Tofrøbladete planter
Antall arter: over 65 000
Habitat: terrestrisk, akvatisk
Utbredelse: hele verden
Delgrupper:
Ikke mange forbinder appelsinplanten med roser, men den tilhører rutefamilien og dermed den store gruppa Rosidae.

Roseplante-kladen (Rosidae) er i det botaniske APG II-systemet en fylogenetisk klade av blomsterplanter, som ved siden av Asteridae utgjør den ene hovedgruppen av de tofrøbladete planter. I tillegg utgjør de egentlige tofrøbladete planter en tredje, mer basal gruppe under tofrøbladingene. Den store gruppa Rosidae utgjøres av en stor mengde, relativt ulikeformede arter i et utall slekter, familier og ordener. Antall arter er om lag 65 000, altså nær en fjerdedel av alle karplanter på jorda.

Den videre inndelingen av roseplantene er fremdeles usikker fordi slektskapsforholdene mellom delgruppene er utilstrekkelig kjent. Man har imidlertid funnet ut at mange av artene fordeler seg på to større delgrupper, som man provisorisk har kalt henholdsvis Eurosidae I («fabider»), og Eurosidae II («malvider»). Alternativt kan gruppene gis de nomenklatoriske navnene Fabidae, og Malvidae.

Ved siden av disse to hovedgruppene er noen få ordener og familier også klassifisert direkte under roseplantene som mer basale grupper, hvorav vin-plantene Vitales trolig er en orden som er sideordnet alle de andre ordenene i Rosidae.

TaksonomiRediger

For en detaljert oversikt over taksonomien, se: karplanter

Rosidae kan sannsynligvis best systematiseres slik:

Av disse gruppene er Cucurbitales og Fagales hverandres søstergrupper. Deres neste slektninger er videre Fabales og Rosales. Også Celastrales, Malpighiales og Oxalidales er i nær slekt med hverandre.
Av disse er Malvales og Sapindales hverandres søstergrupper. Ordenen Huertales er bare en antydet gruppe, og er definert utfra molekylærgenetiske studier.

Mye tyder på at vinfamilien (Vitaceae) utgjør en egen orden, Vitales, som er en søstergruppe til resten av Rosidae.[1]

Familier som er nevnt i parentes i den ovenstående oversikten, omfatter kun de som har et norsk navn.

ReferanserRediger

  1. ^ R. K. Jansen, C. Kaittanis, S. B. Lee, C. Saski, J. Tomkins, A. J. Alverson og H. Daniell (2006): «Phylogenetic analyses of Vitis (Vitaceae) based on complete chloroplast genome sequences: effects of taxon sampling and phylogenetic methods on resolving relationships among rosids». BMC Evolutionary Biology Nr 6: 32, 2006.

Eksterne lenkerRediger