Romanistikk

(Omdirigert fra «Romanist»)

Romanistikken er en vitenskap som befatter seg med de romanske språkene og deres litteratur. Med begrepet romanske språk menes språkene som utviklet seg fra latin. Betegnelsen romansk henger sammen med romerne som utbredte sitt språk latin over store deler av den daværende kjente verden gjennom sine erobringer.

Innhold

rediger

Som enhver annen filologi består romanistikken av flere felt:

  • Den deskriptive språkvitenskapen studerer lingvistiske grunnbegrep og gransker den aktuelle stillingen og tilstand for det vedrørende språket.
  • Den historiske språkvitenskapen gransker utviklingen i språket, dvs. forandringene i ordforrådet og systemet over tid.
  • Litteraturvitenskapen befatter seg med litteraturen som ble skrevet på det vedrørende språket og kulturen og tar hensyn både til den nåværende og den historiske litteraturen.
  • I faget realier studeres de kulturelle egenhetene i det vedrørende landet, f. eks. mat, levevis og liknende.

Delområder i romanistikk

rediger

Romanistikken oppfattes som vitenskap om alle romanske språk; men hvert språk danner sin egen filologi og noen har også sin egen betegnelse:

  • Hispanistikk er filologien til spansk.
  • Italianistikk studerer italiensk språk og litteratur.
  • Lusitanistikk befatter seg med portugisisk språk og litteratur. Navnet er utledet fra Lusitania som er det opprinnelige navnet på Portugal.

Berømte romanister

rediger

Norske romanister

rediger