Risøysundet naturreservat

naturreservat i Nordland
Risøysundet naturreservat
Verneformramsarområde, naturreservat
Vernetemasjøfugl, fuglefjell
Areal5 km²
KommuneAndøy
Opprettet2000, 2013

Risøysundet naturreservat
68°59′N 15°41′Ø

Risøysundet naturreservat er et naturreservat og ramsarområde i Andøy kommune i Nordland. Reservatet ble opprettet for å «bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Det er spesielt viktig å verne om områdets botanisk verdifulle strandområder og å verne om det rike fuglelivet.»

Naturreservatet består av den nordvestlige delen av Risøysundet, samt et strandområde på Andøya. Området har et areal på 5 043 dekar, hvorav 860 dekar landareal, 290 dekar ferskvann og 3 890 dekar sjøareal. Våtmarksområdene i Risøysundet utgjør et av de viktigste elementene i Andøyas våtmarkssystem. En rekke våtmarksfugler er avhengig av disse områdene for få næring og hvile under trekkene vår og høst. Det er registrert over 50 ulike våtmarksfugler. Ender og vadere dominerer, og enkelte arter i størrelseorden flere tusen individer. Reservatet har spesiell betydning for kortnebbgåsa på vårtrekket og som hekkeområde for flere arter.

Området ble i 2013 utpekt til ramsarområde.

Eksterne lenkerRediger