Risøysundet

sund mellom Andøya og Hinnøya i Nordland

Risøysundet er en del av sundet som skiller Andøya og Hinnøya i Nordland. Risøysundet binder sammen Andfjorden (som også er et sund) og Sortlandsundet.

Risøysundet med Andøybrua. Risøyhamn til høyre.

Behov for mudring

Sundet er grunt, og for at større båter skulle kunne passere gjennom det, måtte det graves ut ei renne gjennom det grunneste området. Richard With skal ha vært pådriver for mudring av den første renna.

To Renner

Det er to forskjellige renner det er snakk om, den gamle som lå nærmere Andøya enn dagens - den som ble mudret i tiden 1875 -1881 og som Richard With snakket frampå om i 1874 til stortingsmann Andreas Stoltenberg i Lødingen. Den renna var 1800 meter lang, 30 meter bred og 3 meter dyp.


Den "nye" renna, som ble åpnet i 1922, er nesten 5 km lang, i dag 100 meter bred og 6 meter dyp (7 meter i en av svingene).

Det er den Georg A. Ellingsen på Sortland tok initiativ til gjennom sitt "andragende" til Herredsstyret i 1897.

Det er denne renna vi feirer 100-årsjubileum for 25. juni år, i 2022. Richard With hadde ingen praktisk befatning med den.

Begge rennene ble gravd i Risøysundet, gjennom "Vikkjet". Ordet "Vikkjet" er eldgammelt og beskriver en vannstrøm, en stri strøm. Når sjøen flør eller fell, blir det strøm.

Den første renna var ferdig i 1881, mens den nye Risøyrenna ble åpnet 25. juni 1922, og utvidet og nyåpnet i 2001. [1]


I sør går Risøysundet over i Sortlandssundet, med Gavlfjorden ut mot nordvest. I nord løper sundet ut i Andfjorden ved Kinneset.

Andøybrua krysser Risøysundet mellom Dragnes på Hinnøya og Risøyhamn på Andøya. Brua ble åpnet i 1974. Hurtigruta går gjennom sundet, med anløp i Risøyhamn mellom Sortland og Harstad.

Den nordvestlige delen av Risøysundet er vernet som naturreservat.

Referanser rediger

  1. ^ Nilssen, Idar (2022). Gjennom Risøysundet - Historia om Risøyrenna. ISBN 978-82-303-5496-4. 


Eksterne lenker rediger