Risøyrenna er en utgravd kanal i Risøysundet. Den ble offisielt åpnet 25. juni 1922. Før den første mudringen, som var fullført i 1881, var det visstnok mulig å ri over sundet ved fjære sjø. Mudringen gjør det mulig for større fartøy å passere mellom Andøya og Hinnøya. Arbeidet med den siste utbedringen i den nye renna startet i september 1997, og Risøyrenna, som til å begynne med var fem meter dyp og femti meter bred, var nå blitt en meter dypere og hadde fått bredden doblet. Den ble på nytt offisielt åpnet i september 2001.

Risøyrenna
LandNorges flagg Norge
Kart
Risøyrenna
68°58′34″N 15°42′15″Ø

Litt sør for Risøyrenna går Andøybrua, som er ei spennbetongbru med et hovedspenn på 110 meter og en total lengde på 750 meter som krysser Risøysundet.

Saken om mudring ble tatt opp i 1874, og i 1881 var den første renna oppmudret, men bare for mindre skip. Dybden på denne renna var tre meter på lavvann. Det ble anbrakt et merke ved den gamle kaia i Risøyhamn som viste vannstanden. De litt større båtene måtte da vente på flo sjø.

Det praktiske arbeidet med mudring av den nye renna startet i juli 1911 med paternosterapparatet «Ma. "Suggen», men denne viste seg ikke å kunne ta de hardeste partiene, så bruken av «Suggen» stoppet opp i 1914.

I mellomtiden sendte Statens Havnevesen en ingeniør til Panama for å studere mudderapparater der. Så ble den kraftige «Ekskavator 6» konstruert og bygget i Fredrikstad. Våren 1919 kunne arbeidet fortsette. Slepebåtene «Andenes», «Rota» og «Nappen» slepte mudderprammene ut i Gavlfjorden og tømte dem der helt til arbeidet var avsluttet i 1921.

Mudringen av den nye renna var en betingelse for å få større skip, blant annet Hurtigruten til å seile gjennom Vesterålen.

To renner

Det dreier seg om to forskjellige renner, den gamle som lå nærmere Andøya enn dagens, og som ble mudret i tiden fra 1875 til 1881 og som Richard With skal ha snakket om i 1874 til stortingsmann Andreas Stoltenberg i Lødingen. Den renna var 1 800 meter lang, 30 meter bred og tre meter dyp.[1]

Den nye renna, som ble offisielt åpnet i 1922, er nesten fem km lang, i dag 100 meter bred og seks meter dyp (syv meter i en av svingene). Det er den Georg A. Ellingsen på Sortland tok initiativ til gjennom sitt «andragende» til Herredsstyret i 1897. Denne renna hadde 100-årsjubileum i 2022. Richard With hadde ingen praktisk befatning med den.

Referanser rediger

  1. ^ Nilssen, Idar (2022). Gjennom Risøysundet - Historia om Risøyrenna. Eget forlag. ISBN 978-82-303-5496-4. 

Eksterne lenker rediger