Riksvei 6

Riksvei 6 (Rv6) var opprinnelig hovedveien fra Vinterbro der den løp ut fra Riksvei 1 og fulgte ruten ÅsSkiHobølSpydebergAskimEidsbergMarker til Svenskegrensen etter Ørje og videre inn til Sverige. Fra 12.6.65 ble Riksvei 6 en del av E18 (slått sammen med Riksvei 40 fra Kristiansand til Oslo).

Strekning
VinterbroØrje
Data
Lengde78 km
Statustidligere Riksvei (før 1965)
Fylkesvei 6.svg
Oversiktsbilde over Bugøyfjord med bebyggelse og veien, 1968 - Norsk folkemuseum - NF.09010-073.jpg
Bugøyfjord (Sør-Varanger) 1968
Strekning
StjørdalshalsenKirkenes (1965-1969)
NordkjosbotnKirkenes (1969-1983)
Data
Lengde1871 km i 1966
816 km i 1982
Statustidligere Riksvei (før 1983)
FergerBonåsjøen–Sommerset
Bognes–Skarberget
Grindjord–Skjærvik (før 1972)
Lyngseidet–Olderdalen (før 1975)
Restriksjoner
VinterrestriksjonerSaltfjellet og Ifjordfjellet

Senere ble riksvei 6 strekningen StjørdalshalsenKirkenes.

Systemet med europaveier ble innført i Norge i 1965. Riksvei 1 Svinesund i Østfold–Oslo og riksvei 50 Oslo–Stjørdalshalsen fikk veinummer E6 1. juni 1965. Resten av riksvei 50 fikk veinummer riksvei 6. Strekninga Stjørdalshalsen–Vollan (Nordkjosbotn) i Troms fikk veinummer E6 den 1. juli 1969. Den siste delen av riksvei 6, Nordkjosbotn–Kirkenes, ble E6 den 15. desember 1983.

Riksvei 6 gikk over Ifjordfjellet som ofte var stengt på vinteren. Det var mulighet å kjøre til Kirkenes via Finland via Karasjok–Kaamanen–Utsjoki–Tana Bru. Omtrent 1980 ble veien Karasjok–Utsjoki bygget, og den var mer vintersikker, og E6 ble trukket denne veien i 1983.