Riksvei 6 (Rv6) var opprinnelig hovedveien fra Vinterbro der den løp ut fra Riksvei 1 og fulgte ruten ÅsSkiHobølSpydebergAskimEidsbergMarker til Svenskegrensen etter Ørje og videre inn til Sverige. Fra 12.6.65 ble Riksvei 6 en del av E18 (slått sammen med Riksvei 40 fra Kristiansand til Oslo).

Strekning
VinterbroØrje
Data
Lengde78 km
Statustidligere Riksvei (før 1965)

Bugøyfjord (Sør-Varanger) 1968
Strekning
StjørdalshalsenKirkenes (1965–1969)
NordkjosbotnKirkenes (1969–1983)
Data
Lengde1871 km i 1966
816 km i 1982
Statustidligere Riksvei (før 1983)
FergerBonåsjøen–Sommerset
Bognes–Skarberget
Grindjord–Skjærvik (før 1972)
Lyngseidet–Olderdalen (før 1975)
Restriksjoner
VinterrestriksjonerSaltfjellet og Ifjordfjellet

Senere ble riksvei 6 strekningen StjørdalshalsenKirkenes.

Systemet med europaveier ble innført i Norge i 1965. Riksvei 1 Svinesund i Østfold–Oslo og riksvei 50 Oslo–Stjørdalshalsen fikk veinummer E6 1. juni 1965. Resten av riksvei 50 fikk veinummer riksvei 6. Strekninga Stjørdalshalsen–Vollan (Nordkjosbotn) i Troms fikk veinummer E6 den 1. juli 1969. Den siste delen av riksvei 6, Nordkjosbotn–Kirkenes, ble E6 den 15. desember 1983.

Riksvei 6 gikk over Ifjordfjellet som ofte var stengt på vinteren. Det var mulighet å kjøre til Kirkenes via Finland via Karasjok–Kaamanen–Utsjoki–Tana Bru. Omtrent 1980 ble veien Karasjok–Utsjoki bygget, og den var mer vintersikker, og E6 ble trukket denne veien i 1983.

Autoritetsdata