Rikspartidag for arbeid

Rikspartidagene i 1937 var det tyske nazistpartiet NSDAPs 9. rikspartidag. Rikskongressen ble gjennomført i Nürnberg fra 6. til 13. september 1937. Tema for årets massemønstring var arbeid, og rikspartidagen bar tittelen «Rikspartidagen for arbeid» (Reichsparteitag der Arbeit). Den skulle framheve det nazistiske Tysklands arbeid med å redusere arbeidsledigheten i landet. I perioden fra 1933 til 1937 ble antallet arbeidsløse i Tyskland redusert fra om lag 6 millioner til om lag 1,2 millioner.

Medlemmer av Arbeidstjenesten (Reichsarbeitsdienst, RAD) i det nazistiske Tyskland marsjerer foran partiføreren Adolf Hitler 8. september 1937 under det tyske nazistpartiet NSDAPs rikspartidager i Nürnberg.

ProgramRediger

 
Tyske nazistledere på befaring juni 1937 på det nybygde anlegget for rikspartidagene i Nürnberg. Fra venstre sees professor Bruckmann, overorgermester i Nürnberg Willy Liebel, utenriksminister og sendebud Joachim von Ribbentrop, rikskansler og partifører Adolf Hitler og rustningsminister og arkitekt Albert Speer.
 
De tyske nazistenes rikspartidager i Nürnberg på 1930-tallet var gigantiske propagandaforestillinger med masseopptog, flagg og faner og andre teatralske virkemidler. Bildet viser publikum som gjør hitlerhilsen under Hitlers tale til RAD-mennene på Zeppelin-feltet, den største arenaen på det enorme kongressanlegget.

6. september: HilsningsdagRediger

¨

7. september: ÅpningsdagRediger

8. september: Dag for rikets arbeidstjenesteRediger

9. september: Dag for samholdRediger

10. september: Dag for de politiske lederneRediger

11. september: Dag for rikets arbeidstjeneste og Hitler-ungdommenRediger

12. septemberRediger

 • Massemøte på Luitpold-arenaen og minneseremoni for ofre for den første verdenskrig
  • Talere: Viktor Lutze; Adolf Hitler.
 • Ettermiddagsparade gjennom Nürnberg sentrum
 • Møte for de politiske lederne

13. september Dag for de væpnede styrkerRediger

 
SIste dag under rikspartidagen 1937 var «Dag for de væpnede styrker« (Tag der Wehrmacht). Bildet viser rikskrigsminister og generalfeltmarskalk Werner von Blomberg som melder troppenes ankomst på Zeppelin-feltet til Hitler.
 • Mønstring av hæren på Zeppelinfeltet.
  • Tale: Adolf Hitler
 • Oppvisning av Hæren
 • Avslutning av partikongressen
  • Tale: Adolf Hitler

Film fra rikspartidageneRediger

Festival Nürnberg (Festliches Nürnberg) er en 21 minutters fargefilm som dekker begivenheter fra de 8. og 9. partidager. Filmskaperen var Hans Weidemanns

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger