Rhinsk fot

Rhinsk fot er en fellesbetegnelse for en rekke ulike lengdemål med benevnelsen fot som eksisterte langs elva Rhinen, i den tidligere prøyssiske provinsen Rhinland, på 1600-tallet. Dette inkluderte blant annet fot brukt i viktige handelsbyer som Aachen, Köln, Krefeld, Düsseldorf, Duisburg, Koblenz og Wuppertal. Rhinsk fot eksisterte ikke som en egen fot, men ble kun brukt som en matematisk samlebenevnelse for en ny standard som ble innført i Danmark-Norge på vårparten i 1683.

Fram til våren 1683 hadde alen dominert som lengdemål i Danmark-Norge. Den 1. mai dette året ble imidlertid fot innført som nytt primært lengdemål. Det nye fotsystemet ble tilrettelagt av den danske astronomen Ole Christensen Rømer (16441710) og var basert på et gjennomsnitt av rhinske fot. Den dansk-norske foten, som siden 1541 hadde utgjort ½ sjællandsk alen, ble da justert til 31,402 cm. Alenet var imidlertid fortsatt i utstrakt bruk og måtte derfor justeres i henhold til den nye foten. Sjællandsk alen ble således justert til 62,804 cm.

Imidlertid viste det seg snart at Rømes definisjon av den rhinske foten var bygget på en feilanalyse. Den ble derfor fra og med 10. januar 1698 omdefinert som 31,38535 cm. Denne lengden holdt seg slik til i 1820, da foten med forordning ble satt til 31,375 cm i Danmark. Dette målet ble også adaptert i Norge, som siden 1814 var kommet i union med Sverige. Imidlertid blir den danske forordningen opphevet i 1835 og foten satt til utgjøre 31,385 cm i Danmark, og slik holdt den seg der til danskene gikk over til metersystemet i 1907. Både Danmark, Norge og Sverige hadde imidlertid ratifisert meterkonvensjonen av 20. mai 1875 alt samme år som denne kom, men landene tok altså ikke i bruk det nye målesystemet før mange år senere. Imidlertid ble foten i disse landene etter 1875 satt i forhold til det nye metersystemet og etter hvert inndelt som 10 decimaltommer. For Norges vedkommende ble en decimaltomme lik 3,1375 cm.

Prøyssisk fotRediger

Prøyssisk fot (preußer elle) var lenge lik rhinsk fot, men det finnes også eksempler på at disse ikke alltid var like. I en periode ble den regnet som 33,345 cm.

Se ogsåRediger