Reppadalen naturreservat

naturreservat i Hordaland

Reppadalen naturreservat ovenfor Arnatveit i Bergen er et myrområde med regnvannsmyr, jordvannsmyr, flatmyr og bakkemyr og med vegetasjon av flaskestarr og bleiktorvmose. Området er 400 dekar stort og ble vernet i 1983. Området ligger ca. 400 meter over havet og er mye brukt som friluftsområde i Arna via turveiene Rambergsveien og Reppadalsveien. Man kan også følge turstiene fra Garnes over Ådnanipa.

Reppadalen naturreservat
Reppadalen naturreservat.jpg
Reppadalen naturreservat i Bergen
Foto: Svein Harkestad
Areal400 dekar
Opprettet16. desember 1983

Reppadalen naturreservat
60°24′11″N 5°30′21″Ø

Fra Reppadalen stiger Repparåsen 609 moh. opp mot nord, Herlandsfjellet 695 moh. ligger i sørøst, Skåldalsfjellet 718 moh. i sør og Skåldalsnipa 603 moh. i sørvest.

I naturreservatet befinner det seg også noen gamle setrer: Garnessetra, Ådnasetra og Seimssetra. Et bygg fra Seimssetra er flyttet fra Reppadalen til Ådnatun museum.

Naturreservat i ArnaRediger

Kråmyrane naturreservatReppadalen naturreservatNesvika naturreservat

Fjell i ArnaRediger

Se også Byfjellene i Bergen.

Eksterne lenkerRediger