Ådnatun museum er et lite gårdsmuseum grunnlagt i 1933 i Indre Arna, like ovenfor Arna gamle stasjon, og ligger oppe i dalsiden. Ådnatun museum ble opprettet av Lars Ådna. Han var født og oppvokst på Ådna gård og utdannet lærer. Han var også historieentusiast og involvert i både det lokale historielaget, Arna Sogelag eller Haus sogenemnd som det var kjent som fram til 1990, og det lokale mållaget. Ifølge testamentet etter hans død i 1971, ønsket han at det skulle dannes enn stiftelse ved navnet Ådnatun museum, og at museet skulle drives av Haus sogenemnd. Dette arbeidet tok flere år, og stiftelsen ble opprettet i 1982. Den ble finansiert ved hjelp av Ådnas aksjer i Vestlandsbanken. Dessverre mistet stiftelsen sitt finansielle grunnlag på slutten av 80-tallet, da selv Vestlandsbanken ble rammet av bankkrisen, og aksjene ble verdiløse. Siden da har støtten finansielt vært delvis av spesifikke tildelinger fra fylkeskommunen, og i en kort periode fra 1998 til 2003 fikk også museet støtte til drift fra lotteritilsynet. Fra og med januar 2011 tok Museumssenteret i Hordaland og Kulturverntenesta i Nordhordland over driften av museet.

Ådnatun museum
Etablert1933
Kart
Ådnatun museum
60°25′29″N 5°28′30″Ø


Ådna er det gamle navnet på Arna, men blir fortsatt benyttet på nynorsk. En god del geografiske navn og slektsnavn i Arna har derfor forstavelsen Ådna-.

Bygningene

rediger

Ådnatun består av syv gamle bygninger fra Arna med mange gjenstander tilknyttet livet i gamle dager. Fem av bygningene er åpne for omvisning.

 
Ådnabu II
 
Seimshuset
  • Ådnabu I var hjemmet til Kari og Lars Ådna som grunnla museet. Det leies i dag ut og er ikke tilgjengelig for publikum.
  • Ådnabu II ble opprinnelig oppført for å huse Framhaldsskolen. Den ble bare brukt til dette en kort periode. Den ble senere bygd om til en bolig, og leid ut til ett vennepar av Lars og Kari Ådna, Gudtorm Vatndal med frue, og var deres bolig til parets død. Vatndal var også en stor historieentusiast og sammen med Lars Ådna samlet han inn mye av samlingen. Han samlet også på bøker, og hans samling danner nesten halve grunnlaget for museets boksamling, da han testamenterte den til museet etter sin død.

Det er i dag to utstillinger i Ådnabu II. Den ene er satt opp som ett gammelt klasserom, og har vært i bruk i opplegg som sogelaget har hatt med de lokale Arna skolene.

Den andre utstillingen er ett apotek. Det er deler av gamle Arne Apotek, som ble opprettet i 1903. Inventaret ble forlatt da apoteket flyttet lokaler på 60-tallet. Det var først i 1990-årene da lokalene det gamle apoteket lå i skulle pusses opp, at deler av inventaret ble reddet og donert til Ådnatun museum. Det ble satt opp som ett Offisin i 2004. Ådnabu II inneholder også museets boksamling og kontor for museets administrasjon.

  • Ådnabu III eller museet som det også kalles, ble oppført på 1950-tallet av Lars Ådna for å holde museets samlinger. Det inneholder også to magasiner som benyttes av museet og Arna sogelag.

Bygget huser en variert samling av gårdsutstyr, og vil fra sommeren 2011 inneholde museets samling med rosemalte kister. Det er også ett rom som er satt av til midlertidige utstillinger, og vil ha en ny utstilling i anledning museets åpning av sommersesongen; en tekstilutstilling med fokus på gammelt utstyr som er knyttet til tekstilarbeid og museets tekstilsamling som nå er inne til bevaringsbehandling hos Bymuseet i Bergen. Bygningen benyttes også til undervisning for skoler og barnehager i museet: «En reise i tid – Arnabygdene for 100 år siden».

  • Seimstølen er et seterhus som er flyttet til museet fra Reppadalen naturreservat i Arna. Det har siden blitt bygget på, da huset var ganske forfallent da det ble tatt ned og fraktet til museet. Den venstre siden av stølshuset er den originale delen, men den høyre siden ble bygget på da huset ble gjenoppført på Ådnatun museum. Påbyggingen ble basert på oppmålinger gjort av grunnmuren på husets originale plassering i Reppadalen.
  • Seimshuset er flyttet til museet fra gården Seim. Det benyttes til vanlig av Arna Sogelag, og vil ikke være tilgjengelig for publikum.
  • Ytre Ådnahuset er flyttet til museet fra Ytre Arna. Det er flyttet i fra tunet på gården Ytre Ådna, og var der kalt Blomdalshuset. Det er i dag leid ut til Arna Husflidslag og de benytter denne til kurs og møter. Det er satt opp en vevstue i første etasje og ett snekkerverksted i kjelleren.
  • Ådnabu VII er ett gammelt kvernhus som tilhørte Garnes gård. Det er opprinnelig fra Festtangen og ble bygget rundt 1700. Det ble på 1880-tallet flyttet og gjort om til en utedo i anledning behov for bedre fasiliteter for de reisende da Gamle Vossebanen ble anlagt. Det ble gjenoppført på Ådnatun museum i 2009.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger