Reinsvoll sykehus

psykiatrisk sykehus i Sykehuset Innlandet HF

Reinsvoll sykehus er et psykiatrisk sykehus som ligger på Reinsvoll i Vestre Toten. Sykehuset ligger på gården Prestesæter og het først Prestesæter asyl, deretter Prestesæter sykehus. Det ble åpnet i 1913 etter byggeperiode fra 1911. Gården var opprinnelig sæter for prestegården ved Hoff kirke i Østre Toten.

Sykehuset har også hatt navnet Oppland psykiatriske sykehus (OPS) og Oppland fylkessykehus, avdeling Reinsvoll. Sykehuset er nå del av Sykehuset Innlandet som er organisert i Helse Sør-Øst.

Korttidsavdelingen består av:

  • Post 1A er en akuttpost for øyeblikkelig hjelp.
  • Post 1B er en almenpsykiatrisk post hvor de fleste pasientene er overført fra akuttpostene. Posten har spesiell kompetanse innen bipolare lidelser, tidligere manisk depressiv sykdom.
  • Post 1C er en åpen post som yter intermediærtjenester til bl.a. pasienter med personlighetsforstyrrelser og spiseforstyrrelser.
  • Post 1D er en lukket intermediærpost, med pasienter som trenger noe lenger opphold, som rekrutteres fra fylkets akuttposter.
  • Post 1F er en relativt ny lukket akuttpost for øyeblikkelig hjelp i samarbeide med 1A.

Alderspsykiatrisk avdeling:

  • Post 2A, er en korttidsavdeling for observasjon, vurdering og behandling av alderspsykiatriske pasienter.

Langtidsavdelingen består av:

  • Post 3A (sikkerhetsposten) som gir tilbud til sinnslidende som representerer farlighet, vold og utagering.
  • Post 3B gir tilbud til unge schizofrene.
  • Post 3C er en utrednings- og behandlingspost for kronisk psykotiske pasienter.

Serviceavdelinger omfatter teknisk avdeling, fritidsavdeling, husøkonomavdeling, hovedkjøkken, fysioterapi, medisinsk skrivetjeneste, laboratoriet, bibliotek, sentralbord/resepsjon, barnehage og prest.

En del administrative oppgaver som direktør, sjeflege, sjefsykepleier, lønningskontor, økonomi/regnskaps-kontor, personalkontor, IT-avdeling, opplæringsavdeling er flyttet til Sykehuset Innlandes sentraladministrasjonBrumunddal.