Reichskriegsflagge (organisasjon)

Reichskriegsflagge, også omtalt som Verband Reichskriegsflagge eller Bund Reichskriegsflagge, var en paramilitær, høyreradikal gruppering i Weimarrepublikkens Tyskland i årene etter første verdenskrig. Forbundet ble stiftet av Ernst Røhm i 1923. Navnet viser til «Rikskrigsflagget», keisertidens krigs- og orlogsflagg, som gruppen tok som sitt symbol. Den kan regnes som en del av Freikorps-bevegelsen, og i likhet med andre slike grupper bestod den først og fremst av veteraner fra krigen som var desillusjonert og frustrert over situasjonen i Tyskland.

«Rikskrigsflagget» fra Det tyske keiserriket ble brukt som propagandasymbol og samlingsmerke av flere høyreradikale, nasjonalistiske og paramilitære grupperinger i Tyskland etter første verdenskrig, her blant Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten i 1930.

Et av de mest kjente medlemmene var Heinrich Himmler, som senere ble Reichsführer-SS og en av Det tredje rikes mektigste menn. Under ølkjellerkuppet i 1923 deltok flere av medlemmene. Gruppen gikk som andre frikorps i oppløsning, og mange av medlemmene ble absorbert inn i Sturmabteilung, nazistpartiets paramilitære organisasjon.