Reichskriegsflagge (organisasjon)

Reichskriegsflagge («Rikskrigsflagget») var en høyreradikal gruppering i Tyskland i årene etter første verdenskrig. Navnet viser til keisertidens krigsflagg, som gruppen tok som sitt symbol. Den kan regnes som en del av Freikorps-bevegelsen, og i likhet med andre slike grupper bestod den først og fremst av veteraner fra krigen som var desillusjonert og frustrert over situasjonen i Tyskland.

Et av de mest kjente medlemmene var Heinrich Himmler, som senere ble Reichsführer-SS og en av Det tredje rikes mektigste menn. Under ølkjellerkuppet i 1923 deltok flere av medlemmene. Gruppen gikk som andre frikorps i oppløsning, og mange av medlemmene ble absorbert inn i Sturmabteilung, NSDAPs paramilitære organisasjon.