Regionforvaltningsverk

Regionforvaltningsverk (svensk: regionförvaltningsverk (RFV), finsk: aluehallintovirasto (AVI)) er benevnelsen på et statlig regionalt embetsverk i Finland med ansvar for iverksettelses-, kontroll- og tilsynsoppgaver i forbindelse med lovverket. Regionforvaltningverkene ble opprettet 1. januar 2010. Sammen med nærings-, trafikk- og miljøsentralene har regionforvaltningsverkene overtatt oppgavene til lenene, som ble oppløst ved utgangen av 2009.

Forvaltningsverkregionene.
Røde punkter: hovedkontorer
Blå punkter: underkontorer

Ansvarsområder rediger

Regionforvaltningsverkene har følgende oppgaver:

  • Sosial- og helsevesen, miljøvern samt konsesjons- og søknadssaker som er knyttet til naturvern og lovverket for vern av vann
  • Utdannelses- og det øvrige opplysningsvesenet samt forbruker- og konkurransetilsynet
  • Fremming og virkeliggjørelse av rettssikkerheten og vurdering av regional tilgang til grunnleggende service
  • Tilsyn over og utvikling av arbeidervernet
  • Kontroll, overvåking og utvikling av magistratene (dvs registerførende enheter)
  • Redningstjenesten og politidistriktenes samarbeid.

Regionforvaltningsverkenes fem ansvarsområder er grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og konsesjoner, arbeidervern, miljøkonsesjoner, redningsvesen og beredskap samt politi.

Regional inndeling rediger

Det er seks regionalforvaltningsverk. Deres navn og virkeområder er som følger:

  • Regionförvaltningsverket i Lappland. Virkeområdet omfatter landskapet Lappland. Hovedkontoret ligger i Rovaniemi.

Alle regionforvaltningsverkene har ansvar for basisoppgavene, men innen mer spesialiserte oppgaver er ansvaret sentralisert til en eller flere enheter. Eksempelvis har regionforvaltningsverket i Vasa ansvar for det svenskspråklige undervisningsvesenet i hele Finland.

Åland har Ålands landskapsregjering ansvar for mange av de oppgavene som ellers i Finland er tillagt regionforvaltningsverkene. De forvaltningsoppgaver som staten har ansvar for, skjøttes av Statens embetsverk på Åland. Embetsverket har sete i Mariehamn.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata