Statens embetsverk på Åland

Statens embetsverk på Åland (svensk: Statens ämbetsverk på Åland) er den statlige myndighet som representerer og ivaretar den finske stats interesser på det selvstyrte Åland. Embetsverket er underlagt finansministeriet i Finland og ledes av Ålands landshøvding. Frem til utgangen av 2009 kaltes embetsverket Länsstyrelsen på Åland. Ålands status som selvstyrt område gjør at Ålands lagting og Ålands landskapsregjering har lovgivnings- og forvaltningsmyndighet over hoveddelen av de oppgavene som regionforvaltningsverkene i det øvrige Finland har ansvar for. Statens embetsverk på Åland har derfor forholdsvis få ansvarsområder. Embetsverket har sete i Mariehamn.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata