Nærings-, trafikk- og miljøsentral

Nærings-, trafikk- og miljøsentral (fork. ntm-sentral, ntm, finsk elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely-keskus, ely), svensk närings-, trafik- och miljöcentralen (ntm-centralen, ntm) er benevnelsen på et statlig regionalt embetsverk i Finland med ansvar for iverksettelses- og utviklingsoppgaver. Nærings-, trafikk- og miljøsentralene ble opprettet 2010. Sammen med regionforvaltningsverkene har ntm-sentralene overtatt oppgavene til lenene, som ble oppløst ved utgangen av 2009. Nærings-, trafikk- og miljøsentralene viderefører dessuten oppgaver til de tidligere arbeids- og næringssentralene, regionale miljøsentralene, miljøkonsesjonsverkene, veidistriktene og arbeiderverndistriktsbyråene.

Nærings-, trafikk- og miljøsentralenes områder
(røde punkter: sentraler med tre ansvarsområder,
blå punkter: sentraler med to ansvarsområder,
turkise punkter: sentraler med ett ansvarsområde)

Ansvarsområder

rediger

Nærings-, trafikk- og miljøsentralene har følgende oppgaver:

  • rådgivnings-, finansierings- og utviklingsservice til bedrifter, sysselsettingsbasert støtte og arbeidskraftutdannelse, landbruks- og fiskerinæringssaker, innvandringssaker og EUs strukturfondprosjekter
  • miljøvern, kontroll av regionutnyttelse og -oppbygging, naturvern, oppfølging av miljøkonsesjoner, utnyttelse og vern av vannressursene
  • vedlikehold av landeveiene, veiprosjekter, konsesjonsspørsmål innen trafikk, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk samt skjærgårdstrafikk
  • yrkesrettet utdannelse, oppgaver innen biblioteks-, mosjons-, undervisnings- og ungdomsvesenet

Nærings-, trafikk- og miljøsentralenes tre ansvarsområder er:

  • næringer, arbeidskraft, kompetanse og kultur
  • trafikk og infrastruktur
  • miljø og naturressurser

Regional inndeling

rediger

Det er 15 nærings-, trafikk- og miljøsentraler:

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata