Rapport er en sakprosasjanger som går ut på å gi informasjon eller annet innhold som gjelder et emne som undersøkes. Rapporter er hovedsakelig informative tekster, men kan også inneholde forslag og oppfordringer. Rapporter kan være en form for vitenskapelig publisering, men regnes i denne sammenhengen som mindre meritterende enn artikler i vitenskapelige tidsskrifter og antologier, og monografier. I det norske tellekantsystemet er det bare artikler i vitenskapelige tidsskrifter og antologier, og monografier, som gir publiseringspoeng, mens rapporter ikke gir noen uttelling. Rapporter er gjerne utgitt i interne rapportserier, ofte beregnet mer på beslutningstakere i politikk og offentlig forvaltning enn på det internasjonale forskersamfunnet. Slik sett kan de innta en mellomstilling mellom vitenskapelig publisering og formidling. Rapporter har vanligvis ikke gjennomgått anonym fagfellevurdering av den typen som brukes i for eksempel tidsskrifter, men kan ha gjennomgått en mer intern kvalitetsvurdering ved eget institutt som noen ganger kan minne om en fagfellevurdering. Noen ganger blir materiale som er utgitt i rapportform bearbeidet til bok eller en eller flere vitenskapelige tidsskriftartikler.

Noen typer rapporter rediger

Noen kjente eller innflytelsesrike rapporter rediger

Litteratur rediger