Monografi (gresk: monos én og graphein, skrive) er et ikke-periodisk skrift om et enkelt, avgrenset emne.

Innenfor bibliotekenes katalogiseringsterminologi brukes ordet «monografi» nokså synonymt med «bok» eller bokverk,[1] og da som motbegrep til periodikum. Mens et periodikum (f.eks. en avis, et tidsskrift eller en rapportserie) er et verk som ikke er endelig avsluttet, men som utkommer løpende, vil en monografi bestå av enten ett bind, eller av et antall bind som er kjent og fastsatt. I denne betydningen av ordet vil en tobinds roman, et flerbinds oppslagsverk eller et redigert samleverk (en antologi) også være en monografi.

Begrepet anvendes også i en annen, snevrere betydning som et verk om et enkelt emne skrevet av én forfatter, eventuelt av noen få forfattere (typisk to). I sistnevnte betydning er en antologi ikke en monografi.[2]

Begrepet brukes om vitenskapelige bøker som behandler et avgrenset, vitenskapelig emne på en uttømmende måte. Monografi var tidligere den foretrukne formen for skriftlig arbeid den som vil forsvare en doktorgrad må utarbeide.

Referanser rediger

  1. ^ Se f.eks. registreringsveiledning for Cristin eller definisjoner Arkivert 23. juni 2011 hos Wayback Machine. i Bibsys' katalogiseringsregler
  2. ^ Se f.eks. denne[død lenke] veiledningen til Chicagostilen.

Kilder rediger