Røykengranitt er et handelsnavngranitt fra Røyken, Hurum ved Oslo. Røykengranitt tilhører det som kalles drammensgranitt, og utgjør en del av Oslofeltets bergarter.

Røykengranitt
Hovedmineralkvarts, alkalifeltspat,
plagioklas
Gruppemagmatisk
Tetthet i g/cm32,64
Bruksområdemest byggningstein, m.m.
Liste over bergarter

Den er middels til ganske grovt kornet, hovedsakelig lyst brunrød, gråhvit, ofte med hvite eller grønne krystaller. Og består i hovedsak av alkaliefeltspat, biotitt, plagioklas og ganske mye kvarts.

Den brukes mest til bygningsstein, som vegger, trapper, gulvplater, kanter og lignende, men også til gravminner.

Granitt er en dypbergart, der magmaet har størknet nede i dypet (jordens indre) under høy temperatur og stort trykk. Avkjøling har skjedd langsomt over lang tid, derfor ligger krystallene i samme mønster (krystallstruktur) og de har omtrent samme størrelse. Krystallstrukturen er også velutviklet av samme grunn, og kløven er god i alle retninger. En spesiell egenskap ved granitt er at den har gode spalteegenskaper, og lar seg ganske lett dele i tre retninger, den er anisotrop. Den inneholder mye kvarts (SiO2 ), og er derfor en hard bergart som har gode kløvegenskaper. Den rødbrune røykengranitten er derimot hardere å kløyve på busten enn annen granitt.

Se også rediger

Autoritetsdata