En rørturbin (kalles også bulbturbin) er i prinsippet en horisontal kaplanturbin. Rørturbiner passer best i elvekraftverk, hvor det er stor vannmengde og lav fallhøyde. De blir ofte plassert rett i dammen, og tar på denne måten liten plass.

Rørturbinen ligger (som en ubåt) nedsenket i vannveien, vannveien er et større støpt "rør" hvor vannet som går rundt rørturbinen. Foran (oppstrøms) i rørturbinen ligger generatoren som har egen tilkomst gjennom en vertikalt sjakt, bakerst nedstrøms for generator rotoren er turbinen som også har tilkomst gjennom en sjakt og helt bakerst (nedstrøms) turbinbladene. Typisk størrelse på en rørturbin kan være fra 6 -20 meter i diameter.

For små bulbturbiner hvor det ikke er mulig å gå inn i, kan det være et bend på røret hvor akslingen kommer ut til en generator plassert på utsiden (S-turbin).

I Norge finnes det rørturbiner i flere elver, først og fremst Glomma, men også i Namsen, Drammenselva, Numedalslågen osv. De fleste av disse har generatordelen produsert av National Industri (ABB - Alstom) og turbindelen av Kværner, National og Kværner har også leverte mange rørturbiner til Sverige hvor det er mange elver som einer seg for rørturbiner.

Modell av en stor rørturbin
Modell av en S-turbin som i likhet med rørturbin også er en kaplanturbin. Men er ikke det samme som en rørturbin.
Bingsfoss kraftverk i Glomma har 3 rørturbiner
Vannet går rundt rørturbinen på alle kanter