En rotor (fra engelsk rotate, «kretse» etter latin rotundus, «rund») er en roterende maskindel eller motordel.

Forskjellige rotorer
En helikopterrotor

Den delen av en motor som ikke roterer kalles stator. Benevnelsen blir oftest assosiert med den ubevegelige delen på en elektrisk motor, generator eller turbin.

Rotor kan også henvise til en type elektromotor som er konstruert for å snu en mottakerantenne i bestemte retninger.