Psykologiforbundet

Psykologiforbundet er en norsk faglig forening for personer med høyere utdanning i psykologi. Den ble etablert i 1994 som en forening for personer utdannet ved Institutt for psykologi i Trondheim, som da bare hadde et seksårig hovedfagsstudium (cand.polit. i psykologi) men ikke profesjonsstudium, og ble etter Bologna-prosessen en interesseorganisasjon for alle personer med utdanning i psykologi; i tråd med foreningens utspring ved NTNU var den opprinnelig knyttet først og fremst til NTNU, men fikk en mer landsdekkende profil da også Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen etablerte mastergrader i psykologi som del av Bologna-prosessen. Foreningen er den eneste som er åpen for alle med en høyere psykologiutdanning i Norge, noe også Norsk Psykologforening opprinnelig var frem til 1972. Studenter tilbys eget medlemskap. Forbundet utgir det norske nettstedet og tidsskriftet Psykologisk.no og det engelskspråklige vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Psychologist. Psykologiforbundet jobber for å fremme anvendelsen og integrasjonen av psykologisk fagkunnskap i samfunnet. Foreningens internasjonale navn er Norwegian Society for Psychological Science.

HistorieRediger

Foreningen ble stiftet 1. april 1994 og var opprinnelig den eneste foreningen som representerte personer utdannet ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Trondheim (fra 1996 NTNU), som helt siden 1976 hadde hatt seksårig hovedfag (cand.polit.) i psykologi, men først innførte profesjonsstudium i tillegg 19 år senere. I tråd med at gradsbetegnelsen for psykologiutdannede ved NTNU var cand.polit. var foreningens opprinnelige navn Norsk Forening for Psykologiske Samfunnsvitere. Som del av Kvalitetsreformen i 2003, den norske implementeringen av Bologna-prosessen for standardisering av høyere utdanning i Europa, ble cand.polit.-studiet erstattet av mastergrad i psykologi, og i tillegg til NTNU innførte også Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen mastergrader i psykologi. Fra 1990-årene hadde psykologifaget både internasjonalt og i Norge vært preget av sterk utvikling, blant annet med stor vekst i nevropsykologisk/nevrovitenskapelig forskning, og flere av mastergradene i psykologi hadde et mer naturvitenskapelig og helsevitenskapelig enn samfunnsvitenskapelig fokus. Foreningen endret derfor navn til Masterforeningen i Psykologi i 2006, da den ble åpnet for alle med mastergrader i psykologi. Under landsmøtet i februar 2013 endret foreningen både navn, vedtekter og formålsparagrafer, og Psykologiforbundet ble offisielt opprettet som en breddeorganisasjon for alle fagpersoner og utdannede i psykologi, slik også Norsk Psykologforening opprinnelig var frem til 1972.

FormålRediger

Psykologiforbundet ble opprettet for å representere bredden av fagpsykologien, og vurderer profesjonsutdanningen og bachelor–masterutdanningen i psykologi som likeverdige. Forbundet arbeider for å skape muligheter for alle fagpersoner i psykologi, og for å fremme, anvende og dele psykologisk kunnskap. Foreningen er opptatt av å styrke medlemmenes felles identitet gjennom nettverksbygging og en kontinuerlig faglig debatt [1]. Forbundet har observatørstatus i Nasjonalt Profesjonsråd for Psykologiutdanning (NPP).

Internasjonalt samarbeidRediger

Forbundet inngikk i 2014 en eksklusiv medlemsavtale med den internasjonale psykologi-organisasjonen Association for Psychological Science (APS). Avtalen inkluderer en rekke fordeler, som tidsskriftet Psychological Science.

Årets NyvinningRediger

Psykologiforbundet har siden 2014 delt ut prisen Årets Nyvinning (Innovation of the Year in Psychological Science) til en enkeltperson, gruppe, organisasjon eller institusjon som har utviklet eller tatt i bruk psykologisk kunnskap på en ny og lovende måte. Prisen skal bidra til å skape blest om nyvinningen, og personene som står bak. Den første prisvinneren, klimastiftelsen GreeNudge, ble offentliggjort under Psykologiforbundets nyttårfeiring og prisutdeling den 18. januar 2014 på Chateau Neuf i Oslo. Vinneren for 2015 ble OCD-teamet ved Helse Bergen, for deres innovative behandling av tvangslidelser.

Juryen bak Årets Nyvinning 2014-2015 bestod av Håvar Brendryen[2], Fanny Duckert [3] og Jan-Ole Hesselberg[4].

Komiteen for 2016 består av Ellinor Major, Geir Kaufmann, og Nicolas Lemyre.

StyretRediger

Styret velges inn under landsmøtet for ett år av gangen. Det nåværende styret i Psykologiforbundet består av Nicklas Poulsen Viki (styreleder), Inger-Lise Bråthen, Alexander Hvaring, Suzan Tsegai, Reidulf Gerhard Watten, Tim Brennen, Tord Skagestad Wold og Sondre Torgrimsen.

Tidligere ledere:

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger