Protokoll om miljøvern til Antarktistraktaten

Protokoll om miljøvern til Antarktistraktaten (Miljøprotokollen for Antarktis) utpeker Antarktis til et naturreservat viet fred og vitenskap, og forplikter partene til et omfattende vern av miljøet i Antarktis og tilknyttede økosystemer. Miljøprotokollen ble underskrevet høsten 1991 og trådte i kraft 14. januar 1998, da den hadde blitt ratifisert av alle konsultative medlemmer av Antarktistraktaten.

Denne type håndtering av miljøavfall er ikke lenger tillatt i Antarktis (fra den russiske stasjonen Bellingshausen i 1992).

Protokollen framsetter flere viktige miljøprinsipper:

  • Begrensning av aktiviteters ugunstige miljøpåvirkninger
  • Prioritering av vitenskapelig forskning
  • Utføring av grundige konsekvensanalyser av all planlagt aktivitet
  • overvåkning av pågående aktiviteter

Miljøprotokollen forplikter partene til å samarbeide om planlegging og gjennomføring av aktiviteter i Antarktis. Protokollen setter også forbud mot all kommersiell mineralutvinning i 50 år framover.

Protokollen inneholder seks vedlegg:

  • Anneks I: Vurdering av miljøkonsekvenser
  • Anneks II: Vern av fauna og flora i Antarktis
  • Anneks III: Disponering og håndtering av avfall
  • Anneks IV: Bekjempelse av marin forurensning
  • Anneks V: Områdevern og forvaltning
  • Anneks VI: Ansvar i forbindelse med miljøkriser (Liability arising from Environmental Emergencies)

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger