Mineralutvinning omhandler leting, kartlegging og gruvedrift etter mineraler.

Verdens mineralutvinning har stagnert, mens forbruket øker.[trenger referanse]

I Europa utvinnes mineraler og metaller tilsvarende 2,5 prosent av verdens produksjon, men konsumerer 20 prosent.[trenger referanse] Sverige og Finland har stor produksjon av mineraler og metaller. Russland har så vidt begynt å utvinne mineraler på havbunnen i de følsomme arktiske havområdene. Norge har tilsvarende geologi som Sverige, og har et potensial for utvidet produksjon. Blant aktuelle mineraler/metaller er Nikkel, Molybden og Gull.