Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis

Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i AntarktisKrillkonvensjonen», engelsk: Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, forkortet CCAMLR) er en konvensjon som trådte ikraft i 1982 og er en del av Antarktis-traktaten. Konvensjonen forvaltes av Kommisjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis.

«Bevaring» er i konvensjonen definert slik at det omfatter rasjonell utnytting av ressursene. Utenom fisket etter krill foregår det fiske etter antarktisk tannfisk, patagonisk tannfisk og makrellisfisk i området. Kommisjonen vedtar årlig tilrådinger av totalkvoter for de ulike artene i konvensjonsområdet, som utgjør det meste av Sørishavet. Totalkvotene blir ikke delt mellom de enkelte medlemmene og fisket stanser når totalkvotene er tatt.[1]

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata