Områdevern og forvaltning i Antarktis

Områdevern og forvaltning i Antarktis (eller Verneområder i Antarktis, engelsk: Antarctic Protected Areas) er regulert i Anneks V til Protokoll om miljøvern til Antarktistraktaten og trådte i kraft i 24. mai 2002.

Spesielt vernede områder ble først etablert i 1964 under de såkalte Agreed Measures for the Conservation of Antarctic Fauna and Flora. Tidligere verneområder ble erstattet av Anneks V, som utpeker Spesielle verneområder i Antarktis (Antarctic Specially Protected Areas, ASPA) og Spesielle forvaltningsområder i Antarktis (Antarctic Specially Managed Areas, ASMA).

Spesielle verneområder i AntarktisRediger

Ethvert område i Antarktis kan utpekes som et spesielt verneområde (ASPA) for å verne særegne miljømessige, vitenskapelige, historiske, estetiske verdier eller dets villmarkskarakter, eller pågående eller planlagt vitenskapelig forskning. Adgang til spesielle verneområder i Antarktis er forbudt uten spesiell tillatelse.

Per 2012 var 72 områder oppført på listen over spesielle verneområder i Antarktis.

Spesielle forvaltningsområder i AntarktisRediger

Områder der det foregår virksomhet eller der det i fremtiden kan komme til å foregå virksomhet, kan utpekes som et spesielt forvaltningsområde (ASMA) for å bistå med planlegging og koordinering av virksomheter, unngå potensielle konflikter, styrke samarbeidet mellom partene eller begrense de miljømessige konsekvenser mest mulig.

Spesielle forvaltningsområder i Antarktis kan omfatte områder der virksomheten utgjør fare for gjensidige påvirkninger eller kumulative miljøkonsekvenser og plasser eller kulturminner av anerkjent historisk verdi. Det kreves ikke særskilt tillatelse for å gå inn i disse områdene, men det blir laget egne regler for hvert område som må overholdes under oppholdet.

Per 2009 følgende områder oppført på listen over spesielle forvaltningsområder i Antarktis:

Historiske steder og kulturminnerRediger

 
Carsten Borchgrevinks hytte fra 1899 på Kapp Adare er oppført som HSM nr. 22. Hytta ligger innenfor ASPA nr. 159.

Steder eller monumenter av anerkjent historisk verdi som er blitt utpekt som spesielle verneområder i Antarktis eller spesielle forvaltningsområder i Antarktis, eller som ligger innenfor slike områder, skal føres opp på listen over historiske steder og kulturminner i Antarktis (Historic Sites and Monuments, HSM). Den offisielle listen over historiske steder og kulturminner ble opprettet i 1972 og inneholdt per 2009 79 objekter.

Relaterte konvensjonerRediger

Andre beskyttede områder har blitt utpekt under andre konvensjoner i Antarktistraktaten. Tre selreservater ble etablert under Konvensjonen for bevaring av antarktisk sel (Convention for the Conservation of Antarctic Seals, CCAS) i 1972 og Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis («Krillkonvensjonen», Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR) trådte i kraft i 1982.

Eksterne lenkerRediger